Kommunstyrelseordförande från Jämtland Härjedalen på besök i Bryssel

Kommunstyrelseordförande från Region Jämtland Härjedalen var den 16–17 september på studiebesök i Bryssel. I programmet ingick möten med representanter från kommissionen och svenska representationen, men även regionala aktörer som verkar inom EU.

Av Jämtland Härjedalens åtta kommuner var styrelseordförande för Krokom, Östersund, Ragunda, Åre, Berg, Bräcke och Härjedalens kommun på plats i Bryssel mellan den 16:e och 17:e september. Under besöket fick de möjlighet att fördjupa sig inom både EU:s transportpolitik, sammanhållningspolitiken och aktuella miljöfrågor, men det var även ett bra tillfälle att lyfta egna lokala frågor och utmaningar.      

Schemat för besöket började redan på måndagsmorgonen den 16 september med en introduktion för arbetet hos Mid Sweden European Office. North Sweden European Office medverkade också och informerade bland annat om det pågående arbetet med sammanslagning av de båda kontoren till ett ”North Sweden PLUS”. Därefter fick deltagarna lyssna till en presentation om Östersjökommissionen och ”Conference of Peripheral and Maritime Regions” (CPMR), som är ett nätverk av europeiska regioner som arbetar med projektutveckling och påverkan på europeisk politik. Region Jämtland Härjedalen blev ny medlem i CPMR-nätverket under sommaren 2019.

Under eftermiddagen hann gruppen både med samtal om förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget och den framtida sammanhållningspolitiken på Sveriges ständiga representation vid EU samt ett möte hos Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Där kretsade diskussionerna kring det nya Europaparlamentet och utfrågningarna av kommissionärskandidaterna som kommer att äga rum i början av oktober.

Dag två av studiebesöket innehöll också en rad spännande möten. Först träffade gruppen Tröndelags Europakontor, där temat var samverkan mellan regionerna Tröndelag och Jämtland Härjedalen. Under lunchen medverkade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att samtala kring SKL:s Brysselarbete och Regionkommitténs roll i EU-arbetet.

Studiebesöket avrundades sedan med ett möte med DG MOVE, Generaldirektoratet för transport och mobilitet. EU-kommissionen har, inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, presenterat ett initiativ kring militär mobilitet. Under mötet diskuterades vilka kriterier som projekten måste uppfylla för att kunna anses ha både civil och militär nytta och möjliga projekt i Region Jämtland Härjedalen.

Under två intensiva dagar diskuterades en rad sakfrågor med många olika viktiga aktörer på EU-arenan. Nu fortsätter det regionala utvecklingsarbetet både på hemmaplan och i Bryssel. Vi från kontoret tackar för ett givande besök och hoppas på ett snart återseende!

25 Sep 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information