Arbete pågår: North Sweden PLUS!

Arbetet med det vi kallar North Sweden PLUS, där nuvarande North Sweden European Office för Norrbotten och Västerbotten, och Mid Sweden European Office för Jämtland Härjedalen och Västernorrland, samlas under det gemensamma kontoret North Sweden European Office för hela norra Sverige, är i full gång även om det formellt sker först från 1 januari 2020.

Det samlade kontoret samlat för gemensam fika.

Ett samlat kontor för hela norra Sverige

Efter många års diskussioner och olika tankar om ett gemensamt kontor för de regioner som sedan tjugo år också samlar sig kring EU-frågor och påverkan gentemot EU i det politiska nätverket Europaforum Norra Sverige, är besluten fattade, även om allt inte är på plats ännu med några utestående frågor och beslut att ta. Arbetet har för den skull startat med att sammanfoga nuvarande två kontor till ett kontor redan under hösten.

Mid Sweden och North Sweden finns ännu kvar med varsina arbetsplatser, men redan har personalgruppen börjat integreras som framgår av nyhet på annan plats om att John Kostet gått in på en vakans på Mid Sweden för att arbeta för både Mid Sweden och North Sweden under ledning av North Sweden. Lotta Rönström, tillförordnad chef på Mid Sweden, kommer att under hösten ha fortsatt ledningsansvar för sin verksamhet och avyttringen av lokaler med mera som Mid Sweden står med. Mikael Janson, chef på North Sweden, har ett övergripande ansvar för hela förändringsprocessen i att bygga det nya North Sweden där samtliga medarbetare allt mer kommer att börja arbeta över hela den gemensamma hemmageografin inom sina respektive ansvarsområden.

”Det kan kanske vara lite märkligt att säga att det känns riktigt bra att avveckla den egna verksamheten, i detta fall Mid Sweden, men det handlar ju egentligen om att utveckla och växla upp oss själva genom att stärka det samlade arbetet för alla våra regioner och det känns väldigt bra”, säger Lotta.

”Det finns en del utmaningar innan allt kommer att vara på plats, mitt därtill i en intensiv fas i hela EU-arbetet som sådant, men det är i slutändan en väldigt naturlig utveckling att vi kan samla oss så här i hela norra Sverige och bli en tydlig gemensam aktör på EU-arenan tillsammans med inte minst våra vänner på regionkontoren för North Norway och East & North Finland inom vår samverkan i Northern Sparsely Populated Areas”, säger Mikael.

Successiv integrering med sikte på 2020

Redan nu förs de som följer Mid Swedens nyheter och hemsida över till att kunna börja följa vad som sker via North Swedens plattformar där också nyheter om Mid-regionerna läggs upp utöver gemensam information och som tidigare det som omfattar North-regionerna. Under tiden pågår förberedelser för att samla all information och få med alla delar av den nya större geografin i det nya kontoret i dokumentation och information och arbetet som sådant för att vara i full drift från och med årsskiftet.

”Det handlar inte egentligen om att avveckla eller slå samman eller ta över någon verksamhet, utan om att verkligen skapa ett samlat North Sweden PLUS, byggt på det goda arbete vi var och en och tillsammans gjort tidigare och med än större möjligheter att samtidigt som vi kan spetsa till oss ännu mer genom att dela på resurserna, också faktiskt kan bibehålla och rentav utöka bredden i arbetet för att möta behoven och efterfrågan hos våra aktörer på hemmaplan, just genom att samla kraften”, fortsätter Mikael.

”North Sweden är ett tydligt begrepp i att det gentemot omvärlden tydligt talar om vad det handlar om; norra Sverige, och även om det inte syns nu direkt då arbetet med att uppdatera hemsida, nyhetsbrev och andra plattformar pågår, så kommer både nuvarande Norrbotten och Västerbotten och tillkommande Västernorrland och Jämtland Härjedalen att synas och vara företrädda i alla delar och alla medarbetare jobba för det samlade perspektiv som inte minst varit en av framgångsfaktorerna för Europaforum Norra Sverige”, avslutar Lotta.

Löpande uppdateringar om arbetet kommer att göras och finnas att följa på våra olika informationskanaler via North Sweden European Office.

Läs den tidigare nyheten om besluten för sammanläggningen av kontoren här.

Läs Mid Swedens nyhet om förändringen här.

Läs om John Kostet här.

17 Sep 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information