North Sweden välkomnar nya medarbetaren John Kostet

John Kostet förstärker sedan den 1 augusti kontoret som senior rådgivare med ansvar för regional utveckling, och kommer under hösten att fokusera särskilt på norra Sveriges position i slutförhandlingarna om EU:s framtida sammanhållningspolitik med sina stödinstrument för regional utveckling såsom det särskilda gleshetsstödet till norra Sverige från EU som North Sweden arbetar hårt för. Han kommer även bevaka utvecklingen av EU:s arktiska politik som är av stor betydelse för EU:s engagemang i de nordligaste delarna av Europa.

John är född och uppvuxen i Sunderbyn utanför Luleå och har förutom sin bakgrund i både Norr- och Västerbotten, en kandidatexamen i statsvetenskap och journalistik vid North Carolina Wesleyan College i USA, samt kurser på masternivå vid Stockholms universitet och Göteborgs universitet. 

Under hösten går nuvarande North Sweden European Office för Norrbotten och Västerbotten samt Mid Sweden European Office för Jämtland, Härjedalen och Västernorrland in i en samlad organisation för att från och med årsskiftet vara ett samlat North Sweden-kontor för hela norra Sverige. John går inom ramen för det in för att täcka upp en vakans på Mid Sweden under det pågående förändringsarbetet samtidigt som han tar över bevakningen av de regionalpolitiska frågorna för båda kontoren under North Swedens ledning. Detta för att avlasta North Swedens direktör Mikael Janson när hans fokus skiftar mot uppdraget att leda arbetet med att etablera det nya kontoret.  

John kommer senast från Region Västerbotten och en tjänst som strateg med ansvar för externa relationer, det internationella påverkansarbetet och EU:s sammanhållningspolitik. Dessförinnan arbetade han på Region Norrbotten med internationella relationer och regional utveckling, bland annat med framtagandet av Norrbottens politiska plattform för Arktis. 

John har i och med sina uppdrag för både Norr- och Västerbotten varit i nära kontakt med North Sweden, inte minst som tjänstemannastöd till regionala företrädare i ett flertal olika politiska nätverk, såsom exempelvis Europaforum norra Sverige (EFNS), Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR). Som tidigare samordnande tjänsteman för EFNS i det som rör EU:s regionalpolitik har John redan från start god inblick i hela norra Sveriges intressen då Europaforum samlar alla de fyra nordligaste svenska regionerna för vilka de idag två EU-kontoren nu blir ett samlat North Sweden European Office.   

Det ska bli väldigt spännande att få jobba med frågorna på plats och få en inblick i hur saker och ting faktiskt fungerar här nere, kanske framförallt i utrymmet mellan de mer formella beslutsprocesserna, säger John. 

Att Brysselkontoren North Sweden och Mid Sweden slåsamman i North Swedens organisation ser John som en positiv möjlighet för det regionala utvecklingsarbetet. 

- Det är fantastiskt kul att det äntligen blir verklighet, och att man dessutom får vara med om den här historiska satsningen känns hedrande. Ett fullt naturligt steg också då de fyra nordligaste länen positionerat sig så väl tillsammans i ett flertal EU-frågor över tid. Jag är helt övertygad om att en samlad verksamhet för hela norra halvan av Sverige ger oss mer tyngd och tydlighet i kommunikationen med EU-institutionerna, säger John. 

Läs mer om det nya gemensamma North Sweden European Office för hela norra Sverige här.

Hitta Johns och övriga medarbetares kontaktuppgifter här.

18 Sep 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information