Tack till vårens praktikanter!

Idag är sista dagen på Mid Sweden European Office för vårterminens praktikanter

Den 21 januari välkomnade Mid Sweden European Office praktikanterna Marko och Therése till Bryssel. Under sin tid här på kontoret har de hjälpt till att sköta sociala medier, skrivit nyhetsnotiser och rapporter, medverkat i möten, konferenser och seminarium, och mycket mer. Förutom allt detta så har Marko och Therése också skrivit varsin fördjupningsrapport.

Marko har kartlagt Mid Sweden-regionernas arbete med bioekonomi och jämfört det med hur EU, Sverige och andra regioner arbetar inom det området. Med avstamp i EU:s uppdaterade bioekonomistrategi fokuserar rapporten på hur Mid Sweden-regionerna kan intensifiera sitt arbete med bioekonomi och vilken potential detta kan ha för tillväxten i regionerna.

Therése har i samband med Europaparlamentsvalet 2019 gjort en kartläggning av svenska partiers prioriteringar i regionalpolitiska frågor inom EU-samarbetet. Rapporten fokuserar speciellt på de områden som är extra viktiga för Mid Swedens arbete, såsom sammanhållningspolitiken, transportpolitiken, den gemensamma jordbrukspolitiken och EU:s skogsstrategi.

14 Jun 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information