Västerbotten och North Sweden på Grand

Under veckan 21 januari inleddes Region Västerbottens tre årliga veckor på Grand Hôtel i Stockholm, detta för 29:e gången, där det varje kväll serveras Västerbottensbuffé istället för ordinarie meny och på dagarna olika seminarier med Västerbottentema. Det är regionen tillsammans med kommuner och olika organisationer och företag som anordnar seminarierna och i allt högre grad även i samverkan med andra norrlandsregioner och aktörer. Det är ett led i att nå makthavarna där de finns i Stockholm för att få bättre förståelse för norra Sverige. Även North Sweden är på plats för att bidra med EU-perspektiven och norra Sveriges betydelse och behov av EU för att utvecklas. 

Dagarna inleddes med att Västerbottens och Norrbottens gemensamma Stockholmskontor invigde sina nya lokaler som också tjänar som en bas för norra Sverige på den nationella arenan precis som North Sweden European Office är det i Bryssel för att tillförsäkra att lagstiftning och olika stödmekanismer passar även Europas nordligaste regioner. På plats vid invigningen fanns även företrädare från Österbotten i Finland och Nordland i Norge som ett bevis på den nära samverkan som är över gränserna i norr. 

Nyhetsbildgrand_redigerad-1
Bland talarna vid invigningen av Granddagarna fanns Darja Isaksson, Generaldirektör på Vinnova

Följande dag startade så de officiella Granddagarna, "Västerbotten på Grand", med ett gediget invigningsprogram med såväl utblickar som inblickar. På scenen samsades framtidstänkare från Silicon Valley och företrädare från norra Sverige samt regionala och nationella entreprenörer för att visa på innovationskraft och framtidsmöjligheter. Vinnovas Generaldirektör, Darja Isaksson, själv med bakgrund i Piteå, lyfte inte minst fram det viktiga budskapet om regionernas betydelse för att skapa innovation som ger Sverige styrka att nå global konkurrenskraft och behovet av att för det samspela med EU. Västerbotten ”Grand Pris” delades också ut, för året till ”Change the Game” som arbetar med att få barn och unga att röra på sig.

Därefter har det fortsatt det med seminarier och diskussioner av allehanda slag. Robertsfors kommun visade på sitt framgångsrika omställningsarbete efter att det gamla bruket en gång för alla lades ned med nu ett spirande näringslivsklimat baserat på de kunskaper och de företag som fanns på plats och med stöd av Umeå Universitet och andra. Därtill inte minst med också EU-finansiering för att bidra till omställningen, som i mycket är att i praktiken göra just det som EU arbetar med i form av det som kallas smart specialisering för lokal och regional utveckling.

Andra kommuner som är med och bjuder in olika nationella aktörer och beslutsfattare är Storuman som lyfter fram sitt strategiska arbete och därtill exempelvis det så kallade N6-initiativet med de sex största städerna i norra Sverige som arbetar för att ändra bilden av regionen respektive de tio inlandskommuner i Västerbotten och även Norrbotten som samverkar för att hitta nya former för att kunna erbjuda service och byta tjänster med varandra för att möta sina utmaningar. 

Till det kommer en rad olika seminarier och aktiviteter kring regionens energitekniska kluster, diskussion om medias exotifiering av norra Sverige i den mån det sker någon bevakning alls och mycket annat. Därtill kommer förstås mängder av andra små och stora möten som också för North Sweden ger möjlighet att föra dialog med viktiga parter såväl i hemmaregionen från både Västerbotten och inbjudna från Norrbotten, som nationell nivå av vikt för arbetet på Brysselarenan, även om kontoret givetvis inte kan vara med hela tiden på alla aktiviteter under de tre veckorna, men väl några nedslag, på väg mellan hemmaregionen i norr och Brysselarenan.

/Mikael Janson

Läs med om Västerbotten på Grand

30 Jan 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information