Samlad styrelse för North Sweden

Den 20 januari sammanträdde den samlade styrelsen för North Sweden European Office för sitt första möte. Från och med årsskiftet har Västernorrland och Jämtland Härjedalen trätt in i North Sweden European Office, NSEO, som parter tillsammans med tidigare Västerbotten och Norrbotten. Det var därmed en ny era av samlad kraft för hela norra Sverige i EU som inleddes.

På dagordningen stod förstås en presentation av ledamöterna som representerar de olika parterna från de fyra regionerna och inledande diskussioner om arbetet framåt. Processen med att sammanjämka det tidigare EU-kontoren för Mid Sweden respektive North Sweden pågår dock alltjämt och därför upptog uppdateringar kring det arbetet också en stor del av mötet för den nya samlade styrelsen, att vara införstådda med arbetsläget och kvarstående frågor att lösa ut. Det kommer det att ta ytterligare en tid innan allt är på plats, även om NSEO från och med årsskiftet fullt ut är EU-kontoret för de fyra nordligaste regionerna i Sverige.

Några av de frågor som ännu är under beredning är att få alla anställda på plats med nya anställningsavtal till följd av förändringar i huvudmannaskapen för anställande hemmaorganisationer i och med sammanläggningen av de två tidigare kontoren. Därtill söks nya bättre anpassade lokaler i samverkan med övriga regionkontor i det i Bryssel för norra Sverige så viktiga nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. Inte minst viktigt är också att få till hemsida, nyhetsbrev och alla olika verksamhetsdokument att omfamna den nya geografin för North Sweden.

Närvarande styrelsen samlad på bild för sitt första möte omfattande hela den nya geografin; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Ludde Edgren, Anders Byström, Viktoria Mattsson, Jonas Nordin, Mikael Janson (direktör), Thomas Hartman (ordförande), Anders Hjalmarsson, Hans-Olov Byquist, Agneta Hånell Plamboeck (medadjungerad, UmU) samt Charlotte Sandelius.

Samlad styrelsekraft för hela norra Sverige i EU

Det finns en stor förväntan hos befintliga och tillkommande parter med det utökade kontoret och att hitta formerna för arbetet gentemot hemmaplan med det breda ägarskap som eftersträvats, för att verkligen ha kontakterna ut i de olika regionernas olika delar som har betydelse för den regionala utvecklingen. Detta samtidigt som fokus hos NSEO är Brysselarenan och att fortsatt ligga på i de frågor som nu förhandlas i EU inför nästa programperiod 2021 och framåt. Det är inte minst viktigt, att inför diskussionerna om framtidens stöd och investeringar från EU till norra Sverige, kunna driva en enad front för att nå fortsatt framgång.

En engagerad styrelse är en grundbult för ett lyckosamt arbete och även om alla ledamöter inte denna gång kunde vara på plats fysiskt, men väl via länk för ytterligare några, var det en väl samlad styrelse företrädande aktörerna i norra Sverige, som inledde arbetet för det utökade North Sweden European Office. Mötet hölls i North Sweden Stockholm Office, NSSO, lokaler och samma dag kunde styrelsen för NSSO träffas med också där för första gången samtlig fyra regioner med i verksamheten. Norra Sverige samlar sig i både Bryssel och Stockholm för att göra sin stämma hörd.

Styrelsen för North Sweden European Office består av:

Thomas Hartman, ordförande, Region Västerbotten

Märta Molin, Region Västernorrland

Anna Lindberg, Region Norrbotten

Anders Byström, Region Jämtland Härjedalen

Anita Lindfors, Norrbottens Kommuner

Charlotte Sandelius, Kommunförbundet Västernorrland

Hans-Olov Byquist, Umeå Universitet

Viktoria Mattsson, Luleå Tekniska Universitet

Ludde Edgren, Mittuniversitetet

Oliver Dogo, Handelskammaren Mittsverige

Anders Hjalmarsson, Handelskammaren Västerbotten

Robert Forsberg, Handelskammare Norrbotten

Kjell Hjelm, Företagarna Norrbotten

Jonas Nordin, Företagarna Västerbotten

 

/Mikael Janson

 

Läs mer om det utökade North Sweden European Office https://www.northsweden.eu/om-oss/utvidgning-av-north-sweden/

27 Jan 2020 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information