Missa inte europeiska veckan för regioner och städer i oktober!

Den 11–14 oktober är det dags för den årliga europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) som är ett av de största EU-evenemangen inom regionalpolitiken. Inför detta år är processen att logga in samt anmäla sig till olika sessioner förenklad. North Sweden ger därför tips på intressanta webbinarier. Missa till exempel inte vårt event den 12 oktober om digitalisering och EU:s gröna giv i samarbete med Northern Sparsely Populated Areas!

Varje år bjuder Europeiska regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik in till European Week of Regions and Cities (EWRC) där regioner och städer från hela Europa ges möjlighet att visa upp initiativ och diskutera EU-politik. EWRC är även ett ypperligt tillfälle för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte kring regional implementering, inte minst för att öka medvetenheten bland beslutsfattare på olika nivåer om lokala och regionala perspektiv på EU-politiken.  

Återhämtning som årets tema 

Med anledning av Covid-19-pandemin går årets EWRC under temat “Tillsammans för återhämtning” med över 300 sessioner kopplat till ett av följande tema: 

  • Sammanhållning: från nödsituationer till motståndskraft 
  • Grön omställning: för en hållbar och grön återhämtning 
  • Digital övergång för människor 
  • Medborgarnas engagemang för en inkluderande, deltagande och rättvis återhämtning. 

Arctic green, digital transition: solutions for recovery through cross-border cooperation 

Den 12 oktober arrangerar North Sweden workshopen “Arctic green, digital transition: solutions for recovery through cross-border cooperation” tillsammans med Brysselkontoren i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och skotska Highlands and Islands. Workshopen kommer belysa regionala exempel med korta filmsnuttar som är ledande i EU:s gröna och digitala omställning. Därefter läggs kraft på att utröna hur EU:s politik konkret kan främja den gröna och digitala omställning som pågår i regionerna i och utanför det europeiska Arktis tillsammans med representanter från EU-kommissionen, Europaparlamentet, Regionkommittén och NSPA. 

Datum: tisdag 12 oktober 

Tid: 14:30-16:00 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshopen här   

Conference on the Future of Europe and the role of regions and cities 

EU-kommissionens nya initiativ Konferensen om Europas framtid innebär en möjlighet för medborgarna att interagera med politiker på olika regeringsnivåer och göra sin röst hörd i EU.  

Datum: tisdag 12 oktober 

Tid: 14:30-16:00 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till webbinariet här  

Lifelong Learning with Europe 

En workshop som fokuserar på EU-kommissionens ambitioner om gemensamma europeiska värderingar, utbildning och ett livslångt lärande.  

Datum: torsdag 14 oktober  

Tid: 09:30-11:00 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshoppen här 

Are women in the EU flourishing? Monitoring gender equality in EU regions and Member States 

Under denna workshop kommer bland annat den andra upplagan av EU: s regionala jämställdhetsmonitor att lanseras och resultaten av "SHE Figures" presenteras.  

Datum: onsdag 13 oktober  

Tid: 11:30-13:00 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshopen här 

Engendering Equality in Europe's Regions 

En workshop där diskussioner kring de hinder som unga kvinnor står inför inom demokratin och möjligheter att övervinna dessa utmaningar kommer vara i fokus. 

Datum: torsdag 14 oktober  

Tid: 11:30-13:00 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshopen här

Connecting European regions: Transport policy fit for XXI century 

Medlemmar från Europeiska regionkommittén kommer att visa upp infrastrukturprojekt i sina regioner som ger goda exempel på moderna transportmedel i EU. 

Datum: tisdag 12 oktober  

Tid: 09:30-11:00 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshopen här

Cross-border healthcare cooperation in EU and IPA countries 

Delta på workshoppen och ta reda på vad patientrörlighet och gränsöverskridande sjukvårdssamarbete innebär i praktiken.  

Datum: onsdag 13 oktober  

Tid: 11:30-13:00 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshopen här 

Smaller and Medium-sized Cities - Challenges and solutions to scaling up the digital transformation 

Syftet med evenemanget är att titta på digitaliseringens specifika utmaningar och möjligheter i mindre och medelstora städer. 

Datum: onsdag 13 oktober  

Tid: 16:30-18:00 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshopen här 

Healthy ageing in the EU: the potential of digital innovation for elderly health and social care 

En workshop där ett aktivt och hälsosamt åldrande i relation till Covid-19 och den digitala övergången kommer att diskuteras.  

Datum: tisdag 12 oktober  

Tid: 09:30-11:00 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshopen här 

European Digital Innovation Hubs (EDIHs) and the digital transition of regions 

Workshopen riktar sig till beslutsfattare och Digital Innovation Hubs-intressenter, och presenterar bland annat ett nytt verktyg för att mäta digital mognad hos små och medelstora företag. 

Datum: tisdag 12 oktober  

Tid: 14:30-16:00 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshopen här 

The EU4Health Programme: what it can bring to the regions 

Denna informationssession kommer att belysa EU4Health- programmets mål, innehåll och behörighetskriterier inklusive aspekter av relevans för regionerna. 

Datum: tisdag 12 oktober  

Tid: 14:30-15:30 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till sessionen här  

New European Bauhaus: connecting the EU Green Deal to our living spaces 

Vad har uppnåtts under de senaste 12 månaderna och vad är att vänta för det europeiska Bauhausinitiativet i framtiden? 

Datum: torsdag 14 oktober  

Tid: 14:30-15:30 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshopen här 

How to harmonise European rail systems in line with the green and digital transition of the EU 

Syftet med workshopen är att bidra till diskussionen på flera nivåer om upprättandet av ett fullt utvecklat transeuropeiskt järnvägssystem. 

Datum: onsdag 13 oktober  

Tid: 11:30-13:00 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshopen här  

Our Forests, our Future 

Seminariet kommer att titta på Europas skogars roll för att uppnå klimatmålen, och stödja en rättvis och inkluderande återhämtning. 

Datum: måndag 11 oktober  

Tid: 14:30-16:00 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshopen här 

Promoting a green, smart and just transition in North-West Europe 

Vid workshopen finns möjlighet att delta i diskussioner om hur man kan bidra till att främja en grön, smart och rättvis övergång i nordvästra Europa. 

Datum: onsdag 13 oktober  

Tid: 09:30-10:30 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshopen här  

How the Northern Periphery responded to COVID-19: a success story of cohesive working 

Denna session kommer att visa upp hur Europas norra periferi använde sig av en framgångsrik, sammanhållen och samarbetsvillig strategi för att ta itu med Covid-19-pandemin. 

Datum: torsdag 14 oktober  

Tid: 11:30-13:00 

Anmälan: Läs mer och registrera dig till workshopen här  

EWRC riktar sig till alla med intresse för EU-politik kopplat till regional utveckling och som vill bidra till debatten om Europas framtid. Läs mer om EWRC och hitta fler sessioner här 

/Maria Boström och Julia Hanson 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information