Möjligt med virtuella besök vid Europeiska Regionkommittén

Europeiska regionkommittén (ReK) är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Nu öppnar ReK upp möjligheten för virtuella studiebesök.

Europeiska Regionkomittén (ReK) har nyligen lanserat möjligheten för grupper att göra virtuella studiebesökReK består av 329 ledamöter och 329 suppleanter folkvalda i EU-ländernas kommuner och regioner. I detta erbjudande vänder sig ReK till alla med intresse för EU:s regionala politik. 

Ett virtuellt studiebesök vid Rek 

Vid ett virtuellt besök vid Rek varar en presentation generellt en timme och innehåller en allmän introduktion om kommitténs arbete. Besöken anordnas mellan 9.30 och 16.30 på måndagar till torsdagar, och fram till klockan 14.30 på fredagar. Det är även möjligt att boka in möten med ReK:s ledamöter. 

Förfrågningar ska skickas till ReK:s besökstjänst två månader i förväg och måste innehålla följande information: 

  • antal deltagare 
  • typ av grupp 
  • språk som talas 
  • deltagarnas ålder 
  • kontaktuppgifter till gruppledaren 

Läs mer och boka här  

Se film som förklarar mer  

/Andreas Stenlund 

11 Feb 2021 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information