Anmälan för europeiska veckan för regioner och städers event är öppen! Här är våra rekommendationer.

Den 10-13 oktober är det dags för den europeiska veckan för regioner och städer, det största årliga Bryssel-baserade eventet med fokus på regionalpolitik. Här samlas regioner och städer från hela Europa. I år kommer det finnas event både på plats och online. Här är våra tips på event som kan vara särskilt intressanta för norra Sverige.

Varje år bjuder Europeiska regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik in till European Week of Regions and Cities (EWRC). Här ges regioner och städer från hela Europa möjlighet att visa upp sina initiativ, knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Årets teman är grön omställning, territoriell sammanhållning, digitalisering och ungas delaktighet. Veckan sker i hybridformat då vissa event är på plats och vissa event är helt digitala. Det finns också event med möjlighet att delta både på plats och digitalt. Nedan har vi samlat våra rekommendationer på event under veckan som kan vara extra intressanta för aktörer i norra Sverige. Däribland North Swedens egna workshop den 11 oktober om digitalisering i glesbefolkade regioner.

Digital and attractive sparsely populated areas: potential, challenges and best practices 

Den 11 oktober är Northern Sparsely Populated Areas-nätverket medarrangörer till en workshop med Scotland Europa. Den kommer att belysa utmaningar och möjligheter som den digitala omställningen innebär för nordliga glesbefolkade regioner. Eventet hålls på plats i Bryssel som en del av europeiska veckan för regioner och städer. Det kommer även att gå att delta online. 

Datum: Tisdag 11 oktober

Tid: 14:30-16:00

Plats: Online/Bryssel

Partners: Highlands and Islands – Scotland, Northern and Eastern Finland, Northern Norway, Northern Sweden

Anmälan

Kick-start for digitalisation via Global Crisis: Partnering for Resilient Connectivity for people  

En workshop arrangerad av Luleå Tekniska Universitet med partners om framtidens trådlösa teknologi och den digitala omställningen. Workshopen kommer att ge en bred överblick över hur de ledande regionerna i informations- och kommunikationsteknik (IKT) arbetar med trådlös kommunikation och digitalisering.

Datum: Tisdag 11 oktober

Tid: 9:30-11:00

Plats: Online

Partners: Brainport Development, Institute of Radiocommunications, Luleå University of Technology (LTU), University of Oulu, University of Patras

Anmälan

Building up a Green Hub in Northern Europe

Ett diskussionstillfälle om uppbyggnaden av ett Grönt Nav (Green Hub) i norra Europa. Tillfället kommer fokusera på initiativ inom grön omställning, grön transport, infrastruktur och gränsöverskridande synergier i relation till transport och offentlig upphandling.

Datum: Onsdag 12 oktober

Tid: 9.30-10.30

Plats: Online

Partners: Capital Region, Land Schleswig Holstein, Southern Denmark Region, STRING

Anmälan

Regional pathways to a European green transition: how to accelerate from the bottom up

Denna interregionala workshop kommer visa innovativa regionala initiativ från ett flertal europeiska regioner och städer som strävar mot en mer hållbar ekonomi med hjälp av förnybar energi, inklusive grön vätgas. Workshopen kommer även ge exempel på hur EU-finansiering används för att jobba mot en grön omställning.

Datum: Tisdag 11 oktober

Tid: 11.30-13.00

Plats: Online

Partners: Lower Saxony, Lower Silesia, Northern Netherlands, Region of Abruzzo

Anmälan

Cooperation opportunities in the Northern Periphery and Arctic (NPA) area with Interreg NPA

Detta event kommer fokusera på samarbetsmöjligheter i Norra Periferin och Arktis (NPA).  Fokus kommer att ligga på innovation, kreativitet och gröna lösningar som finns i de nordligaste delarna av Europa och Nordatlantiska territorier, europeiska Arktis inkluderat. Arrangörer är Interreg NPA.

Datum: Tisdag 11 oktober

Tid: 17.30-18.30

Plats: Online

Partners: Interreg Northern Periphery and Arctic Programme (NPA), Northern and Western Regional Assembly (NWRA)

Anmälan

The social economy action plan: what’s in it for regional and local authorities?

En workshop med fokus på att diskutera hur lokala och regionala kan myndigheter arbeta för att stötta en välfungerande social ekonomi. Workshopen kommer belysa social innovation i ett gränsöverskridande samarbete. Den kommer även ge information om EU:s finansieringsmöjligheter till städer och regioner som vill stötta sin sociala ekonomi.

Datum: tisdag 11 oktober

Tid: 9.30-11.00

Plats: Online

Partners: European Commission - DG EMPL

Anmälan

Attracting and retaining youth in the EU’s regions and cities

I en aktiv dialog kommer denna workshop fokusera på hur policy kan stärkas till att bygga platser där unga vill leva och den kommer även utforska möjligheter för unga att stanna och utvecklas professionellt i EU:s städer och regioner. Workshopens övergripande teman är attraktion och retention.

Datum: onsdag 12 oktober

Tid: 11.30-13.00

Plats: Online

Partners: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Anmälan

 

Registrera dig idag för att säkra din plats.

 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information