Bli en del av EU:s initiativ för cirkulära städer och regioner

Nu kan städer och regioner ansöka om att ta del av EU:s arbete för en cirkulär ekonomi. EU-kommissionens utlysning inom initiativet för cirkulära städer och regioner (CCRI) innebär en möjlighet att erhålla stöd och visa upp lokala aktiviteter. Anmäl intresse senast den 29 april.

Initiativet för cirkulära regioner och städer (CCRI), som är en del av EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi, riktar in sig på att implementera cirkulär ekonomi i regioner och städer över Europa. Genom att förse aktörer med tekniskt och finansiellt stöd, är syftet att underlätta EU:s gröna omställning och skapa synergier mellan projekt och initiativ. 

Ansök till CCRI och led arbetet mot en cirkulär ekonomi 

EU-kommissionen tar nu emot ansökningar för att bli pilotstad eller stipendiat inom CCRI. Ansökan vänder sig till representanter från myndigheter i EU:s regioner och städer. Det uppges vara en möjlighet för kapacitetsbyggande, nätverkande, kunskapsutbyten och ska ge en ökad synlighet för regionalt arbete inom cirkulär ekonomi med en tidsperiod på fyra år.  

Ansökan består av två grenar. Pilotansökan, som har tio platser, fokuserar på utvecklandet av lösningar för en cirkulär ekonomi. Stipendiatansökan har 20 platser med funktion att låta regioner och städer ta del av läroprocessen i pilotgruppernas arbete och hjälpa till i etablerandet av kunskapsnätverk. 

För att anmäla intresse fyller ansökande i ett frågeformulär på engelska innan fredag 29 april. 

Läs mer om initiativet och ansökan, här. 

/Hanna Bergman

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information