EU-kommissionär Ferreira lyfte sammanhållningspolitikens betydelse för norra Sverige

EU-kommissionär Elisa Ferreira, ansvarig för EU:s sammanhållningspolitik, lyfte fram utvecklingen i norra Sverige som exempel på hur viktiga EU:s investeringsinstrument är för innovation, jobb och tillväxt, när hon träffade företrädare från de regionala Brysselkontoren, inklusive North Sweden, måndag 27 juni.

EU:s sammanhållningspolitik fungerar men måste bli betydligt mer synlig bland EU:s invånare, det var huvudbudskapet från EU-kommissionär Elisa Ferreira vid en dialogträff med de regionala representationskontoren i Bryssel, måndag 27 juni. Norra Sveriges långsiktiga arbete med EU:s struktur- och investeringsfonder lyftes fram som ett gott exempel på hur arbetet fungerar över tid.  

Framförallt nämndes insatserna att vända svåra strukturella utmaningar såsom gleshet och liten kritisk massa till att skapa bättre möjligheter för hållbar regional utveckling. Ferreira hade veckan innan besökt Jämtland Härjedalen för att signera partnerskapsöverenskommelsen tillsammans med Sveriges landsbygdsminister, Anna-Caren Sätherberg, och fick bland annat träffa Peak Innovation och Mittuniversitetet.  

Mest minnesvärt var kommissionärens möte med några renskötare från Tassåsens Sameby, och möjligheten att få smaka på olika varianter av renkött, vilket Ferreira verkligen uppskattade och passade på att också nämna under dialogmötet med regionkontoren.  

/John Kostet 

Läs mer om Ferreiras besök i Jämtland Härjedalen här. 

05 Jul 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information