EU-kommissionens nya migrationsförslag med betoning på kompetensförsörjning

Den 27 april presenterade EU-kommissionen ett förslag för laglig migration med betoning på riktade satsningar för kompetensförsörjning i sektorer där det råder brist på arbetskraft. Intressant för norra Sverige är ambitionen om att matcha arbetstillfällen, inte minst i den gröna omställningen, med talanger från tredjeland.

Den 27 april föreslog EU-kommissionen en ny migrationspolicy med fokus på talang- och kompetensförsörjning. Policyn är en del av EU:s migrations- och asylpakt, det vill säga EU:s migrationsstrategi som syftar till att balansera solidaritet och människors säkerhet, med medlemsländernas hantering av migrationstrycket. Övergripande syften är att gynna EU:s ekonomi och förbättra den övergripande migrationshanteringen på lång sikt. Enligt EU-kommissionen ska förslaget även lägga grund för att tillgodose medlemsländernas kompetensbehov på lång sikt. 

Förslaget presenterades av Ylva Johansson, svenska EU-kommissionären med ansvar för inrikesfrågor, och Margaritta Schimas, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för främjande av en europeisk livsstil, och kan delas upp i tre komponenter.  

  • Ett förstärkt rättsligt ramverk 
  • Bättre matchning mellan kompetens och arbetsmarknadens behov 
  • Framåtblickande politik för laglig migration inom ett antal områden. 

Förslaget ska främja kompetensförsörjning 

EU-kommissionen planerar att förverkliga EU:s så kallade talangpartnerskap som lanserades 2021 – initiativet syftar till att adressera kompetensbristen runt om i EU. Detta genom skräddarsydda partnerskap med tredjeland utformade efter arbetsmarknadsbehov i EU och kompetens bland tredjelandets medborgare. EU-kommissionen uppgav på presskonferensen att man vill komma överens om utformningen av de första partnerskapen innan årsskiftet. Det föreslogs också att inrätta ett matchningsverktyg i form av en plattform.  

Med en talangpool av medborgare från tredje land vill EU underlätta för rekryterare att hitta den kompetens de behöver och därmed öka attraktiviteten av Europa som destination för arbete. Ett pilotinitiativ förväntas vara i drift i sommar med särskild hänsyn till flyktingströmmarna från Ukraina.  

EU-kommissionen ser även potential i tre åtgärdsområden för långsiktiga insatser på EU-nivå: att locka kompetens inom omsorg, främja entreprenörskap och investering i innovation samt öppna upp möjligheter för unga att utforska medlemsländernas möjligheter. 

Det är intressant för norra Sverige att kommissionen genom den föreslagna migrationspolicyn vill intensifiera matchningen mellan arbetsmarknad och kompetensbehov genom ett operativt samarbete mellan medlemsländer och tredje land.  

Läs mer om migrationspolicyn, här. 

Läs om och delta i samrådet för kompetensflykt i Europa, här. 

/Hanna Bergman  

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information