EU-kurs för journalister: ansök senast den 21 december

Nu kan lokala och regionala journalister ansöka till utbildningsprogrammet ''EU i min region mediaresor" för att lära sig mer om EU och dess sammanhållningspolitik. Programmet innehåller onlinekurser och studiebesök i Bryssel. Sök till programmet innan den 21 december.

Utbildningsprogrammet "EU i min region mediaresor" riktar sig till alla journalister som vill lära sig mer om EU och progammet har ett särskilt fokus på EU:s sammanhållningspolitik. Programmet innehåller onlinekurser där huvudfokus kommer vara EU-institutionernas strukturer och procedurer, sammanhållningspolitiken och hur EU arbetar mot bedrägeri och misskötsel av EU-fonderna.

Deltagare kommer också att få göra en studieresa till Bryssel för att få träffa EU-experter och göra studiebesök på EU-finansierade projekt, för att se sammanhållningspolitiken i praktiken. Programmet är också en möjlighet att träffa och knyta kontakter med journalister från andra länder.

Resa och boendekostnader står EU-kommissionen för. Efter genomförd utbildning är tanken att deltagarna ska ha en bättre förståelse för EU:s politik och då särskilt sammanhållningspolitiken. 

Ansök senast den 21 december klockan 17:00 här. 

Läs mer om EU:s sammanhållningspolitik här. 

/Emil Olofsson

07 Dec 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information