Första omgången Interreg Aurora projekt godkända

27 projekt valdes ut i Interreg Auroras första utlysningsomgång för programperioden 2021-2027. Projekten ska stärka konkurrenskraften, hållbarheten och attraktionskraften över hela programområdet. Aktörer från norra Sverige deltar i flera av de projekten som valdes ut.

Den 22–23 november träffades Interreg Auroras två styrkommittéer i Luleå för att välja ut de första gränsöverskridande projekten under finansieringsperioden 2021–2027. 27 projekt blev godkända i den första utlysningsomgången och mer än 21 miljoner euro allokerades.  

Projekten som valdes ut tar upp relevanta behov och utmaningar och ska stärka konkurrenskraften, hållbarheten och attraktionskraften över hela programområdet.   

Finansiering till projekt för hållbart byggande 

Styrkommittén för Auroraområdet har godkänt ett flertal intressanta projekt som leds av forskning- och utbildningsinstitut i programområdet. Ett av de godkända projekten som tas upp i pressmeddelandet, SCABEAC, syftar till att etablera ett långsiktigt gränsöverskridande samarbetsplattform med norra Sverige, Norge och Finland i hållbart byggande mellan akademi, byggföretag och större byggnadsindustri.  

Specifika finansieringstillfällen för samiska samhällen 

Interreg Aurora tillgodoser också specifika finansieringstillfällen för samiska samhällen. Styrkommittén för området Sápmi godkände två småskaliga projekt. Det ena projektet, DigiÀrran, syftar till att stärka kompetens och kunskap i utvecklingen av digitala spel på Samiska språk för att överföra traditionell kunskap och lärdomar om samer. Det andra godkända projektet har målsättningen att bidra till vitaliseringen av det Skoltsamiska språket och kulturen.   

Bakgrund 

Syftet med Interreg Aurora är att genom samarbete i delområdena Sápmi och Aurora hitta gemensamma lösningar till gemensamma problem inom prioriterade områden såsom näringsliv, forskning och innovation, hållbar utveckling, utbildning, energi, miljö och transport.  

Många andra gränsöverskridande projekt där aktörer från norra Sverige deltar godkändes i Interreg Auroras första utlysningsomgång. Hitta samtliga projekten här.  

Läs Interreg Auroras pressmeddelande om de godkända projekten här.   

/Nora Vinderå

07 Dec 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information