Interreg Europe öppnar för ansökningar

Den femte april öppnade Interreg Europe sin första utlysning för programperioden 2021–2027. Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. För att uppmärksamma första utlysningen anordnades ett samarbetsforum, där syftet var att informera om programmet, ge tips och nätverksmöjligheter till potentiella projektägare.

Samarbetsforumet inleddes med att Elisa Ferreira, EU-kommissionär för EU:s sammanhållningspolitik, välkomnade den första utlysningen inom Interreg Europe.  

- Mer än någonsin tidigare behöver vi samarbete i Europa! Vi har haft över 2000 deltagare från hela Europa, vilket betyder att det interregionala utbytet fungerar. Interreg Europe har haft en stor påverkan på samhället under 2014–2020. Det nya Interreg Europe som presenteras idag kommer bli ännu mer kraftfullt än tidigare. 

Syftet med Interreg Europe samarbetsforum var att informera om utlysningen och programmet, ge nätverksmöjligheter för att bygga kontakter och ge tips och inspiration till potentiella projektägare för att ta fram framgångsrika projektförslag. Interreg Europe riktar sig till offentliga aktörer och organisationer såsom forskningsinstitut, regionala utvecklingsorgan, företagsfrämjande organisationer och idéburna organisationer. Alla EU-regioner är berättigade till att delta i programmet. Sista ansökningsdag för den första utlysningen är 31 maj 2022. 

Sex prioriterade områden 

Under samarbetsforumet presenterades de sex prioriterade områden som gäller för EU:s sammanhållningspolitik för programperioden 2021–2027.   

  • Smartare Europa: Forsknings- och innovationskapacitet, digitalisering, konkurrenskraft för små och medelstora företag, S3, industri och entreprenörskap och digital uppkoppling. 
  • Ett grönare Europa: Energieffektivitet, förnybar energi, smarta energisystem, klimatförändringar, vattenförvaltning, cirkulär ekonomi, natur och biologisk mångfald samt koldioxidfri rörlighet i städer. 
  • Sammankopplat Europa: Hållbar TEN-T och hållbar mobilitet.  
  • Social Europa: Utbildning, social inkludering, integration av tredjelandsmedborgare, sjukvård, kultur och hållbar turism.  
  • Europa närmare medborgarna: Integrerad stadsutveckling och integrerad icke-urban utveckling.  
  • Förvaltare/myndighet: Policystyrning.  

Interreg Europe  

Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för att förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa, inklusive investeringar för tillväxt och sysselsättningsprogram. Programmet ska främja samarbeten, utbyten och lärande mellan projektpartners och andra som arbetar med regional utveckling. Den totala programbudgeten är 334 miljoner euro (ERUF) under programperioden 2021–2027.  

Läs mer om Interreg Europe här 

/Emilia Zetterlund 

13 Apr 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information