Luleå-baserad startup kammar hem internationellt pris för unga entreprenörer i Arktis 

Containing Greens AB från Luleå utseddes till vinnare av det första Laurence Trân Arctic Futures priset för sina innovativa helhetslösningar för teknik, processer och produkter som möjliggör energi och resurseffektiva odlingar året runt i arktiska och subarktiska klimat. Prisutdelningen skedde under den politiska konferensen Arctic Futures Symposiym i Bryssel och priset består av 7 500 euro i ekonomiskt stöd för utveckling av verksamheten.

Den 28 november utsåg International Polar Foundation det första Laurence Trân Arctic Futures Award någonsin till Containing Greens AB, ett nystartat agtechföretag grundat av unga entreprenörer i Luleå, efter en nominering från North Sweden European Office.  

– Det känns otroligt viktigt för oss att ta emot detta pris, att få bekräftelse för vårt arbete och resan vi just nu gör med Containing Greens. Det känns för oss även som ett kvitto att vi är på rätt spår och motiverar oss att fortsätta, berättar Moa Johansson, VD för Containing Greens.  

Tar vara på arktiska fördelar  

På grund av det kalla klimat är norra Sveriges livsmedelsförsörjning starkt beroende av import av alla sorters livsmedel. I Norrbotten, där Containing Greens vuxit fram, importeras över 90 procent av grönsakerna, och upp till 60 procent av norrbottningarnas klimatavtryck kommer från just maten, vilket till stor del beror på de långa transporterna. Samtidigt har närheten till viktiga råvaror, stor tillgång på förnybar energi, tillgängliga stora ytor och det arktiska klimatet attraherat stora industrier att etablera sig i norra Sverige. Energiintensiva industrier som genererar en stor mängd outnyttjad värme.  

För att ta till vara på denna spillvärme och samtidigt öka Norrbottens möjligheter till självförsörjning har Containing Greens utvecklat en metod där spillvärme från datacenter och andra industrier kan användas för resurseffektiva hydroponiska odlingssystem, något som möjliggör att det går att odla lokalt, året runt, även i Arktiska klimat.  

– Sedan två år tillbaka driver vi en pilotanläggning som drivs av ett forskningsdatacenter. Det är för oss första steget för industriell symbios. Vi arbetar även med att väva in flera verksamheter som arbetsförmedling och återbruk för att få in alla aspekter av hållbarhet i den framtida affärsmodellen, förklarar Moa Johansson 

Vinnare av det första Laurence Trân Arctic Futures priset 

Laurence Trân Arctic Futures Award är ett initiativ från International Polar Foundation och finansieras av familjen Trân. Från och med i år kommer Laurence Trân Arctic Futures priset att delas ut till en nystartad eller ung entreprenör i Arktis varje höst vid det årliga Arctic Futures Symposium. 

Mads Quist Frederiksen, direktör för det Arktiska ekonomiska rådet, som var delaktig i processen för att välja ut vinnaren, förklarar vad som gjorde att just Containing Greens vann priset:  

– Containing Greens kombinerar några av fördelarna med att befinna sig i Arktis (en region med kallt klimat och mycket billigare, förnybar energi, vilket lockar till sig datacenter) och löser samtidigt en utmaning i Arktis (svårigheterna med att skaffa färska grönsaker lokalt på en plats där det är mörkt flera månader om året) De vann priset för att de är visionära, ambitiösa och idealistiska - med utgångspunkt i norr - och för att de tillhandahåller en välbehövlig tjänst lokalt. 

Planer på att skala upp 

I pilotanläggning på Porsön i Luleå odlar Containing Greens just nu kål och kryddor vertikalt direkt i vatten med värme från Research Institutes of Sweden (RISE) forskningsserverhall. Moa Johansson berättar om vad som väntar här näst: 

– Nästa steg för oss är att starta ett storskaligt pilotprojekt som kan ge oss de sista pusselbitarna för att sedan ta oss ut på marknaden. Vi har sedan två år återkommande kunder men vill självklart ta steget att förse Luleås restauranger och butiker med lokalt odlade grönsaker året runt 

Från Laurence Trân Arctic Futures Award får Containing Greens nu 7500 Euro i ekonomiskt stöd för affärsutveckling.

Containing Greens utvecklades under LTU buisness sommarprogram Impactlabs 

Containing Greens-teamet består av Moa Johansson – VD, Ellinor Emilsson – driftsansvarig och vice VD, Adrian Arrosamena Mellgren – forsknings- och utvecklingsansvarig, Andreas Eklund – affärsutvecklare och styrelseordförande. Idén till start-upen utvecklades under LTU buisness sommarprogram Impactlabs 2020, ett program som ger studenter möjlighet att arbeta med affärsutveckling i fall från industrin och forskare eller med egna idéer. Där de fick utmaningen att lösa ett problem Norrbotten står inför i framtiden, och samtidigt ligger i linje med FN:s Globala Mål 2030.  

Läs mer om Containing Greens här

Läs International Polar Foundations pressläpp publicerat i Brussel morning här.

Läs om Arctic Futures Symposium här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information