Umeå utvald till en av 100 klimatneutrala städer i EU:s satsning

Den 28 april tillkännagav EU-kommissionen att Umeå är en av 100 städer som ska visa vägen för fler europeiska städer i den gröna omställningen i satsningen “100 klimatneutrala städer”.

Den 28 april tillkännagav EU-kommissionen att Umeå blir en av de städer i satsningen 100 klimatneutrala städer (EU-mission: 100 Climate-neutral and Smart Cities) som får erhålla stöd för att uppnå målet att bli klimatneutral till år 2030. Stödet kommer att inkludera skräddarsydd rådgivning och stöd från en särskild uppdragsplattform, extra finansiering och möjligheten att ansluta sig till stora innovationsåtgärder och pilotprojekt. EU-kommissionen erbjuder också möjligheter till nätverkande, utbyte mellan städer och stöd för att engagera invånarna i satsningen. 

EU-kommissionens förväntningar på städerna som blivit utvalda 

Målet är att de 100 utvalda europeiska städerna ska vara klimatneutrala till år 2030 och de förväntas utarbeta varsitt klimatkontrakt som ska innehålla en övergripande plan för klimatneutralitet inom alla sektorer som energi, byggnader, avfallshantering och transport tillsammans med tillhörande investeringsplaner. EU-kommissionens ambition är att klimatkontrakten ska involvera invånare, forskningsorganisationer och den privata sektorn för samverkan. 

100 klimatneutrala städer kommer erhålla 360 miljoner euro i finansiering från Horisont Europa för perioden 2022–2023. Forsknings- och innovationsåtgärder kommer att inriktas på ren mobilitet, energieffektivitet och grön stadsplanering samt ge möjlighet att bygga upp gemensamma initiativ och utöka samarbetet med andra EU-program. 

EU-kommissionens initiativ för att nå målet om klimatneutralitet 2050  

Städer förbrukar mer än 65 % av världens energi och står för mer än 70 % av de globala koldioxidutsläppen. EU- kommissionen anser därför att de är viktigt att städer fungerar som experiment- och innovationsekosystem för att hjälpa övriga samhällen i EU att bli klimatneutrala senast 2050 och satsar därför resurser på 100 städer i olika medlemsländer med förhoppningen att dessa kan inspirera andra europeiska städer att ta efter. Projektet är ett av uppdragen inom programmet ”EU Missions” - en nyhet i forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa för budgetperioden 2021–2027.  

Läs North Sweden tidigare nyhet om Umeå kommun och EU missions här.

Läs EU-kommissionens tillkännagivande av de 100 städerna här.

/Emilia Zetterlund

04 Maj 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information