Välkommen till North Swedens nya medarbetare; Maria.

Just efter sommarledigheten fick North Sweden tillskott i personalstyrkan på kontoret i Bryssel av Maria Boström, även tidigare praktikant på North Sweden. Maria kommer att arbeta med kontorets kommunikation och koordinering, samt med de policyfrågor som ryms inom området Medborgarnas EU.

Maria Boström var under hösten 2021 praktikant på North Sweden och redan efter ett halvår får vi välkomna henne tillbaka.  

-Det känns jättekul att vara tillbaka på North Sweden. Jag trivdes väldigt bra under min praktik här och känner att jag har fått en god förståelse för norra Sveriges möjligheter och utmaningar och vad som är av kommunikativ relevans såväl från ett EU-perspektiv till regionens aktörer som vice versa. 

Sedan praktiken på North Sweden avslutades har Maria stannat kvar i Bryssel.  

-Jag trivdes väldigt bra i den internationella och händelserika miljön som finns här i Bryssel så jag bestämde mig för att stanna kvar efter min praktik. Jag fick en roll som projektassistent på en annan organisation, FEANTSA, där jag fick möjligheten att dyka ännu djupare i att arbeta med påverkansarbete, eventkoordinering och kommunikation på EU-nivå. Erfarenheter som jag tar med mig tillbaka till North Sweden.  

Maria kommer att arbeta på plats i Bryssel och ansvara för att samordna verksamhetens kommunikationsinsatser såsom nyhetsbrevet, sociala medier och att handleda North Swedens praktikanter. I uppdraget ingår även att koordinera och hålla i konferenser, seminarier och besöksgrupper. Utöver det kommer hon att ansvara för de policyfrågor som ryms inom området Medborgarnas EU, däribland hälsa, jämställdhet, utbildning och kultur.  

Maria, som är född och uppvuxen i Luleå, har en kandidatexamen i Globala studier med fokus på hållbar utveckling och internationella relationer från Göteborgs universitet och gjorde praktiken på North Sweden inom ramen för en master i Mänskliga rättigheter vid samma institution. Utbildningarna har gett henne en bred grund att stå på där hon framförallt fördjupat sig i klimat- och människorättsfrågor.  

-Det känns bra att få vara med att representera min hemregions intressen igen i kombination med att få jobba med frågor som jag tidigare studerat. Det ska bli intressant att få bidra till utvecklandet av North Swedens kommunikationsarbete. Dessutom går vi in i vad som känns som en extra spännande period just nu med allt från pågående Fit for 55-förhandlingar till det stundande svenska ordförandeskapet.  

Vi önskar Maria varmt välkommen tillbaka till North Sweden European Office!  

Läs mer om Medborgarnas EU här.

Kontakta Maria Boström här. 

12 Sep 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information