Inbjudan att lämna in bidrag till ett internationellt pris för unga entreprenörer i Arktis

International Polar Foundation och Trân Family Foundation bjuder in unga arktiska entreprenörer att lämna in bidrag till den andra årliga utdelningen av Laurence Trân Arctic Futures Award. Första årets prisutdelning gick till Luleå-baserade startupen Containing Greens AB. Priset består av 7 500 euro och delas ut den 29 november i Bryssel under Arctic Futures Symposium 2023.

Laurence Trân Arctic Futures Award inrättades 2022 av Trân Family Foundation och International Polar Foundation (IPF) och syftar till att främja och stödja hållbar innovation i Arktis. För att fånga Arktis mångfald och oändliga möjligheter delas ett pris på 7500 euro ut till en person eller ett projekt varje år vid det årliga Arctic Futures Symposium i Bryssel, Belgien, som i år äger rum den 28 och 29 november.

Vinnaren av priset kommer att få möjlighet att resa till Bryssel för att presentera sitt projekt vid symposiet, vilket ger dem en offentlig plattform i Europas huvudstad för att diskutera sitt projekt och möjlighet att nätverka med EU:s beslutsfattare och intressenter från hela Arktis.

En expertpanel kommer att dela ut priset till det projekt eller den entreprenör som bäst förkroppsligar framtidens innovation i Arktis. Priset används för att finansiera och utveckla det vinnande projektets verksamhet.

"För att förbli motståndskraftiga och attraktiva platser att leva på behöver de arktiska regionerna unga entreprenörer", säger Paul Trân Van Thinhl, som representerar den familj vars stiftelse finansierar priset. "Vi är stolta över att kunna hjälpa nästa generations innovatörer att utveckla affärsidéer som ger mervärde till de arktiska samhällen där de är verksamma."

Luleå-baserad startup kammade hem Trân Arctic Futures Award 2022

Det första arktiska startup-företaget som vann priset 2022, Containing Greens AB från Luleå, har haft stor nytta av priset. Prispengarna har inte bara gjort det möjligt att skala upp verksamheten, utan företaget har också dragit nytta av International Polar Foundations nätverk av kontakter med arktiska intressenter för att få ytterligare synlighet.

Startup-företaget använder överskottsvärme från datacenter och andra industrier för att odla produkter för lokal konsumtion, vilket minskar behovet av att importera produkter från söder och gör lokala arktiska samhällen mer självförsörjande och livsmedelssäkra.

"Containing Greens är verkligen tacksamma för bidraget och stödet från Laurence Trân Arctic Futures Award", säger företagets talesperson Andreas Eklund. "Som ett direkt resultat av bidraget har det uppmuntrat oss och gett oss möjlighet att utöka vår produktion till en större skala. Expansionen kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare utforska odlingstekniker med spillvärme som en viktig grund för vårt företag och ge oss möjlighet att producera fem gånger mer lokalt odlade grönsaker och örter jämfört med vår tidigare kapacitet. För det nordligaste området i Sverige kommer denna utveckling att bidra till att tillhandahålla ett lättillgängligt cirkulärt alternativ för lokalt odlade produkter, minska beroendet av importerade livsmedel och minimera vårt koldioxidavtryck."

Arktiska ekonomiska rådet är glada att höra att det finns ytterligare en finansieringskälla för unga företagare i Arktis.

"Vi behöver fler unga entreprenörer i Arktis, och det här priset stöder detta mål", säger Mads Frederiksen, verkställande direktör för Arktiska ekonomiska rådet. "Förra årets vinnare är en förebild för vad som kan göras när man kombinerar Arktis naturresurser med teknik och tillför begåvade unga människor som kan förverkliga en idé. Vi behöver fler förebilder som kan inspirera andra entreprenörer i en region där främst större industrier dominerar. Arktis är inte bara i världstopp, det är också i tankarna hos många beslutsfattare, så nu är det ännu viktigare att främja och visa upp hållbar innovation i norr!"

Villkor

Priset är öppet för unga entreprenörer under 35 år vars företag är registrerat i och har sin primära verksamhet i Arktis. I norra Sverige gäller det Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. 

En jury bestående av experter från hela Arktis som är specialiserade på att främja unga entreprenörer kommer att välja ut den vinnande kandidaten baserat på följande fem kriterier:

  • Hur miljömässigt hållbar verksamheten är
  • I vilken utsträckning företaget hjälper det arktiska samhället där det är baserat och det bredare Arktis (social hållbarhet)
  • Hur innovativ affärsidén eller modellen är
  • Hur mogen verksamheten är (skalbarhetspotential, gränsöverskridande expansion)
  • I vilken utsträckning Laurance Trân Arctic Futures Award kommer att ha en positiv inverkan på företaget och det lokala arktiska samhälle där det är verksamt

Priset delas ut den 29 november i Bryssel under den andra dagen av 2023 års Arctic Futures Symposium.

Ansökan ska ha inkommit senast fredagen den 8 september 2023 kl. 23:59. Hitta utlysningen här.

Om du har några frågor om Laurence Trân Arctic Futures Award, vänligen kontakta events@polarfoundation.org.

/Maria Boström

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information