New European Bauhaus kan bli nästa EU-mission!

New European Bauhaus (NEB) startade som ett tvärvetenskapligt initiativ 2020 med målet att skapa "vackra, hållbara och inkluderande platser, produkter och levnadssätt" genom att stödja bottom-up-projekt och initiativ som bidrar till detta mål. Nu har EU-kommissionen föreslagit att NEB ska bli ett så kallat EU-mission, som finansieras genom Horisont Europa-programmet.

New European Bauhaus lanserades under 2020 av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och är menat att koppla ihop den europeiska gröna given med européernas dagliga liv. Till en början startades det som ett till stor del ofinansierat initiativ men som över tid har fått skalats upp med finansiering från EU:s ordinarie fonder och program.  

Bauhausinitiativet är ett tvärvetenskapligt projekt som bygger på tre värden, som utgör en grund för hur omvandlingen av våra europeiska samhällen ska ske:  

  • hållbarhet, från klimatmål till cirkularitet, nollföroreningar och biologisk mångfald 
  • estetik, kvalitet på erfarenhet och stil utöver funktionalitet 
  • inkludering, från att värdera mångfald till att säkerställa tillgänglighet och överkomliga priser 

New European Bauhaus nästa EU-mission? 

EU-kommissionen la den 19 juli fram förslaget att NEB ska bli det sjätte EU-mission av Horisont Europa-programmet, vid sidan av de andra fem uppdragen som omfattar anpassning till klimatförändringar, cancer, klimatneutrala och smarta städer samt återställande av våra hav och vatten samt jordar. Syftet med EU-uppdragen är att ta fram konkreta lösningar på några av vår tids svåraste utmaningar.  

Med fokus på forsknings- och innovationslösningar skulle det föreslagna NEB-uppdraget syfta till att omvandla stadsdelar i hela Europa  till mer hållbara, vackrare samt mer inkluderande. Dessa stadsdelar skulle fungera som “living labs” för innovation. Utvecklingsprocessen för att besluta kring om NEB ska bli ett EU-uppdrag kommer följa samma linje som de befintliga fem uppdragen vilket inkluderar utnämningen av en uppdragsstyrelse och utarbetandet av en genomförandeplan för uppdraget. Slutligen måste medlemsstaterna godkänna förslaget.  

New European Bauhaus ett möjligt skyltfönster för norra Sverige 

Aktörer i norra Sverige har sedan start varit aktiva inom Bauhausinitiativet och använt initiativet som ett strategiskt skyltfönster för omvärlden och Brysselarenan för att visa på den kreativitet och kompetens som finns i regionen samt för att locka invånare och ny kompetenskraft till norra Sverige. Bland annat genom “Visioner: i norr” som lanserades av sex kommuner i Norr- och Västerbotten, det första projektet kopplat till Bauhausinitiativet som implementerade dess principer i praktiken, både på nationell och regionalnivå. 

/Julia Bergsten

Läs mer om förslaget om ett nytt EU-mission här

Fram till den 15 september finns det möjlighet att ansöka till en expertgrupp som kommer ge EU-kommissionen vägledning om utvecklingen av ett eventuellt nytt Bauhaus-uppdrag. Läs mer här

Läs mer om New European Bauhaus här

Läs mer om North Swedens tidigare rapportering om NEB här

Läs mer om Visioner: i norr här

11 Sep 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information