North Swedens rekommendationer under Europeiska veckan för regioner och städer

Den 10–13 oktober arrangeras EU:s årliga vecka för regioner och städer. Evenemanget äger rum i Bryssel och är det största arrangemanget med fokus på europeisk regional- och sammanhållningspolitik. I år står bland annat framtiden för EU:s sammanhållningspolitik och kompetensförsörjning i centrum. North Sweden arrangerar tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas ett utav evenemangen med fokus på kompetensförsörjning för den gröna omställningen.

Sex huvudsakliga teman kommer stå i fokus för EU:s regionvecka 2023:

  • Regioner i postindustriell omställning.
  • Att behålla kompetens för regional tillväxt.
  • Att bryta barriärer för gränsöverskridande samarbete.
  • Hur små och medelstora stadskärnor driver tillväxt.
  • Hur lokala energiskiften främjar säkerhet och hållbarhet.
  • Främjandet av social innovation.

Eu:s regionvecka tar plats runt om i Bryssel och i år kommer det inte gå att delta online.

Sista dag att registrera sig är 30 september.

Skills for the green transition: attracting, retaining and reskilling in sparsely populated areas

North Sweden ska tillsammans med de nordligaste regionerna i Finland och Norge, hålla ett seminarium med bland annat med Effie Kourlos, kommunstyrelsen vice ordförande i Östersund. Seminariet kommer omfattas av den gröna omställningen och vilka möjligheter och hot som tillkommer i ett perspektiv från glesbygden.

Datum och tid: 10 oktober, 11:30-13:00

Partner: Northern Sparsely Populated Areas, North Sweden European Office, North Norway European Office, East and North Finland, Highlands and Islands Enterprise

Registrera dig på eventet här

Nedan har vi samlat våra rekommendationer på andra seminarier och event som kan vara extra intressanta för aktörer i norra Sverige.

Citizen’s dialogue med EU-kommissionären Elisa Ferreira

Citizen’s dialogue är en dialog mellan EU-kommissionären för regionalpolitik, Elisa Ferreira, och 8 medborgare från EU och samtalen kommer att kretsa kring att bevara och attrahera talang för regional tillväxt. En utav deltagarna i dialogen är North Swedens nuvarande praktikant Julia Bergsten som kommer att lyfta perspektiv från norra Sverige. 

Datum och tid: 10 oktober, 19:00-20:00

Partner: EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO)

Registrera dig på eventet här

Working together for a healthy Europe by Enhancing Cross-Border Collaboration and Digitalisation

Region Västerbotten och Skellefteå kommun är med och anordnar en workshop om gränsöverskridande samarbete och hur digitalisering kommer bidra till ett mer patientcentrerat vårdekosystem över Europa. En av deltagarna i samtalet är Marie-Louise Rönnmark, medlem i Europeiska regionkommittén samt ordförande i Umeå kommunfullmäktige.

Datum och tid: 12 oktober, 11:30-12:30

Partner: Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Malaga kommun

Registrera dig på eventet här

Regions in post-industrial transition

EU-kommissionens generaldirektorat för urban- och regionalpolitik anordnar ett seminarium om den industriella omvandlingen och territoriella skillnader inom ramen för EU.

Datum och tid: 10 oktober, 11:30-13:00

Partner: EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO)

Registrera dig på eventet här

Talent attraction and retention: showcasing regional strategies

Med utgångspunkt i European Year of Skills kommer Vendula Novackova, representant för regionen södra Mähren till EU, tillsammans med ett antal talare, öppna dialog om attraktion och bevarande av talang inom EU.

Datum och tid: 10 oktober, 14:30-15:30

Partner: Representationen av Sydmähriska regionen i EU, region Wielkopolska brysselkontor, Slavonias, Baranja och Srijem representation och region Kujawsko-Poprskie

Registrera dig på eventet här

Retaining talent for regional growth

Inom ramen för EU:s demografiska övergång och minskande befolkning i arbetsför ålder samt sjunkande utbildningsnivå nationellt kommer EU-kommissionären för demokrati och demografi, Dubravka Šuica och generaldirektör för Europafrågor för regeringen i Castilla-La Mancha, Virginia Marco Carcel, att lyfta frågan huruvida regioner kan behålla och attrahera talanger.

Datum och tid: 10 oktober, 14:30-16:00

Partner: EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO)

Registrera dig på eventet här

Cohesion 2021-2027: forging an ever-stronger Union

Den 10 oktober ska representant Monika Tchavdarova från EU-kommissionen hålla ett seminarium med fokus på resultaten av sammanhållningsprogrammet för 2021-2027.

Datum och tid: 10 oktober, 16:30-16:45

Partner: EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO)

Registrera dig på eventet här

Harnessing Talent Platform (HTP) – A new boost for EU regions

Niklas-Alexander Theobald, senior manager och konsult för PWC Luxemburg ska moderera tillsammans med ett antal talare om den nya plattformen HTP vars syfte är kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte för att stödja regioner i demografisk förändring.

Datum och tid: 10 oktober, 16:30-17:30

Partner: EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO)

Registrera dig på eventet här

Small and mid-size urban centres driving growth

EU-kommissionens generaldirektorat för urban- och regionalpolitik arrangerar ett event om små och medelstora stadskärnor och dess inverkan på ekonomisk tillväxt.

Datum och tid: 10 oktober, 16:30 – 18:00

Partner: EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO)

Registrera dig på eventet här

How to retain and attract talent in EU rural areas

Antonia Gamez Moreno, enhetschef på generaldirektorat inom jordbruk för EU-kommissionen (DG AGRI), ska moderera tillsammans med ett antal talare om utmaningar och möjligheter i att attrahera och behålla talanger i EU:s landsbygdsområden.

Datum och tid: 11 oktober, 09:30-11:00

Partner: EU-kommissionens vetenskapliga rådgivning (JRC) Sevilla, EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk (DG AGRI), EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO), Europeiska regionkommittén, Landsbygdsungdoms organisationen i Europa

Registrera dig på eventet här

Innovation through interregional cooperation: Interregional Innovation Investments (I3) Instrument

Marko Hren ska leda en workshop tillsammans med ett antal EU-kommissionärer och representanter om innovation och interregionalt samarbete.

Datum och tid: 11 oktober, 09:30-10:30

Partner: EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG REGIO), EISMEA

Registrera dig på eventet här

European Capitals of Culture: how to stand the test of time

En panel led av Giovanni Padula ska tillsammans med flertalet experter från akademi och ledning diskutera frågan huruvida det är möjligt att skapa ledningsorgan för kulturprojekt, såsom kulturstäder och utmaningar inför detta.

Datum och tid: 11 oktober, 14:30-15:30

Partner: Foundation Matera Basilicata 2019, Leeuwardens kommun, Ibn Haldun Universitet, FN:s universitetsinstitut inom jämförande regionala integrationsstudier

Registrera dig på eventet här

Lessons learned to support the future design of cohesion policy

Experter inom området har samlats för att leda en workshop som syftar till att förbättra interaktionen och diskussionen mellan forskare och beslutsfattare om nyckelaspekter av sammanhållningspolitiken.

Datum och tid: 12 oktober, 09:30-10:30

Partner: EU-kommissionens vetenskapliga rådgivning (JRC)

Registrera dig på eventet här

Cohesion Alliance – Lessons learnt from the RRF: safeguarding a place-based approach

En representant från Europeiska regionkommittén kommer hålla ett seminarium som ska handla om tillvägagångsätten för utbetalning av EU-medel och inrättandet av Recovery and Resilience Facility (RRF) som innebär att EU-medel ska betalas ut baserat på regionens resultat inom olika områden. Representanten kommer att tala om vilka för- och nackdelar som RRF omfattas av.

Datum och tid: 12 oktober, 11:30-13:00

Partner: Europeiska regionkommittén

Registrera dig på eventet här

/Alexander Castwall

 

25 Sep 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information