Tack för er tid på North Sweden, John och Maria!

Efter dryga fyra år på North Sweden är det dags att tacka för John Kostet, Senior Adviser inom EU:s regionalpolitik, som återvänder till Region Norrbotten där han kommer jobba som biträdande enhetschef på avdelningen för Regional Utveckling på Region Norrbotten. Även för Maria Larsson, Senior Adviser inom EU:s klimatpolitik, är det dags att vända tillbaka mot Sverige där hon tar klivet tillbaka till partipolitiken.

John Kostet återvänder hem till Norrbotten   

John Kostet har arbetat på North Sweden sedan augusti 2019. Dessförinnan kom han från en tjänst hos Region Västerbotten där han bland annat ansvarade för regionens externa relationer och internationella påverkansarbete och innan dess arbetade John för Region Norrbotten med regional utveckling och EU-relaterade frågor. En region han nu kommer tillbaka till i sin nya tjänst.

Under tiden på North Sweden-kontoret i Bryssel har fokus legat på sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik med dess struktur- och investeringsfonder, samt landsbygdsutveckling, territoriell- och makroregional samverkan såsom EU:s arktiska politik och EU:s strategi för Östersjöregionen.  

Vad tar du med dig från Bryssel till Norrbotten?  

– Erfarenheterna från North Sweden är flera. Men den kanske viktigaste lärdomen är att det mesta faktiskt går att påverka om man har gjort hemläxan med analys, argument och nätverk. Det sista kräver tid, kraft och fysisk närvaro, säger John kostet.  

Hur har tiden på North Sweden varit? 

– Det har varit en fantastiskt fin och lärorik tid. Roligt att få jobba tillsammans med människor från hela Europa och hela norra Sverige, samtidigt. Det är verkligen få förunnat att få lära sig något nytt varje dag, säger John Kostet.  

Vad väntar här näst? 

– Nu ska jag flytta hem till Solens stad för en tjänst på Region Norrbotten som biträdande enhetschef för Näringsliv och samhälle, vid avdelningen för regional utveckling. Det ska bli väldigt roligt att få komma hem och jobba med alla kloka människor runtom i länet igen. Det är spännande tider och höga förväntningar kring allt som nu sker i Norrbotten. Vi står inför en hel del svåra utmaningar som kräver en hel del ödmjukhet, öppenhet och mer samarbete på alla nivåer, säger John Kostet. 

Rollen som John kliver in i är en ny roll som bland annat rymmer arbete med påverkansfrågor, strategiarbete och Region Norrbottens bolag. 

Maria Larsson tillbaka till partipolitiken 

Maria Larsson har tidigare arbetat som politisk sekreterare på Region Västerbotten och dessförinnan på Länsstyrelsen Västerbotten i flera år. På Länsstyrelsen har Maria arbetat med regionala tillväxtfrågor och EU-finansiering av projekt och företagsstöd, med särskilt fokus på landsbygdsutveckling. Inom North Sweden har Maria ansvarat för områdena klimat, energi och råvaror och arbetat för att de unika förutsättningarna och resurserna i norra Sverige uppmärksammas och tillvaratas, för att gynna en klimatsmart tillväxt i såväl regionen som i Sverige och EU. Nu tar hon klivet tillbaka till politiken, men i en ny region: Halland. 

Hur har tiden på North Sweden varit? 

– Det har varit en intensiv, spännande och lärorik tid på North Sweden. Fantastiskt att på nära håll få uppleva samarbetet mellan politik, näringsliv och akademi– och dessutom över länsgränser. Och häftigt att se hur norra Sverige tar plats i Bryssel och gör avtryck, framför allt inom den gröna omställningen.  

Vad tar du med dig från Bryssel till Halland? 

– Det finns mycket att ta med sig från tiden på North Sweden där man fått nöjet att arbeta sida vid sida med fantastiskt kompetenta kollegor. Bland annat påminnelsen om det värdefulla i fysisk närvaro (speciellt efter en tid av pandemi och diverse digitala möten), att vi behöver mötas, prata och lyssna. Och att vi behöver jobba tillsammans för framgångsrikt påverkansarbete. Teamwork makes the dream work )   

Vad väntar härnäst? 

 – Jag tar klivet tillbaka till partipolitiken, där jag som förste ombudsman kommer att arbeta med organisationsutveckling, strategisk planering och personalfrågor. Det kommer även innebära en flytt till Halland – där jag hoppas få njuta av ännu fler nya lärdomar, men också allt det goda som Västkusten bjuder på med natur-, friluftsliv och närhet till partner med familj! 

Från North Sweden skickar vi med ett stort tack till John och Maria och lycka till i framtiden, där vägarna med säkerhet kommer att korsas. 

/Maria Boström

Se utlysningarna för tjänsterna på North Sweden som nu är ute här. Ansök innan 28 augusti. 

05 Jul 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information