Tävla om att bli European Green Pioneer of Smart Tourism 2024

Delta i tävlingen European Green Pioneer of Smart Tourism 2024 och visa upp din destinations hållbarhet och grönaomställningsslösningar. Tävlingen syftar till att höja Europas profil som en hållbar turistdestination och skapa ett nätverk för att dela bästa praxis bland mindre och mer hållbara destinationer. Vinnaren får expertkommunikations- och varumärkesstöd för att främja sin destination i media och online, samt andra kampanjaktioner från EU. Tävlingen är öppen för städer med en demografisk befolkning mellan 25 000 och 100 000 invånare

The European Pioneer of smart tourism är efterträdaren till tävlingen European Destinations of Excellence (EDEN) och motsvarar priset European Capital of Smart Tourism, men fokuserar på mindre och mer hållbara destinationer.

Om utmärkelsen

EU:s syfte med utmärkelsen är att höja profilen för Europa som en hållbar turistdestination och skapa ett nätverk för att dela bästa praxis bland europeiska destinationer. EU vill uppmuntra en mer hållbar och innovativ turismmodell genom att erkänna och belöna mindre städer som har genomfört framgångsrika strategier för att främja hållbar turism genom gröna omställningslösningar.

Den destination som visar de mest framgångsrika strategierna eller åtgärderna för att främja hållbar turism genom gröna omställningslösningar och övertygar den europeiska juryn med ett spännande program för året de tilldelas titeln, kommer att utses till "The European Green Pioneer of Smart Tourism 2024 ".

Fördelar – varför ansöka?

Vinnaren av titeln kommer att få expertkommunikations- och varumärkesstöd för att främja sin destination i media och online, en skulptur för stadskärnan, en kampanjvideo som representerar sin destination och hållbara turismpraxis, och många andra kampanjaktioner från EU som är utformade för att höja profilen för staden och öka antalet besökare.

Tävlingsvillkor

Tävlingen är öppen för städer i EU-medlemsstater, COSME-länder, och länder i den europeiska gemensamma marknaden med en befolkning mellan 25 000 och 100 000 invånare.

Ansök till tävlingen här

Läs mer om tävlingen här

/Andreas Lindström

10 Maj 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information