Ministerrådet har antagit slutsatser kring den aktuella rymdtrafikledningen

Den 8 december antog ministerrådet slutsatser gällande den aktuella rymdtrafikledningen. I dessa slutsatser diskuterar ministerrådet utmaningen med ökande överbelastning i omloppsbanor och betonar vikten av en gemensam strategi för att utveckla en trygg och hållbar europeisk rymdpolitik. Ministerrådet betonar vikten av att ta hänsyn till både civila och militära behov när det gäller rymdtrafikledning och vill se samarbete mellan EU och medlemsländerna för att se till att försvars- och säkerhetsaspekterna tas i åtanke.

Rymdsäkerhet en prioriterad fråga i EU 

Rymden blir en allt mer prioriterad fråga för EU. I februari 2022 presenterade EU-kommissionen och EU:s utrikesrepresentant meddelandet "En EU-strategi för rymdtrafikledning – En EU-insats för en global utmaning". I detta meddelande lyfts betydelsen av säkerhets- och försvarsaspekter inom rymddomänen med hänsyn till det geopolitiska läget. I mars 2023 presenterade EU-kommissionen och EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor Josep Borrell, för första gången ett gemensamt meddelade om en ny europeisk rymdstrategi dedikerad till säkerhet och försvar. Det var även temat för en konferens på North Sweden European Office anordnad tillsammans med Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Swedish Space Cooperation (SSC) måndagen 22 maj. 

Sverige lyfte under sitt ordförandeskap i EU januari 2023 hållbar och rättvis rymdverksamhet som en av sina prioriteringar. Sveriges permanenta representation till EU i Bryssel arrangerade bland annat ett seminarium den 15 februari 2023 med titeln "Space as Global Commons" som en del av sina ansträngningar inom området.  

Ministerrådets slutsatser i ett led av arbete med rymdtrafikledning  

Ministerrådet har sedan Frankrikes ordförandeskap haft ett arbete kring rymdtrafikledning, som omfattar en färdplan för att upprätta en gemensam ståndpunkt på EU-nivå samt slutsatser om en EU-strategi för rymdtrafikledning. Nu har ministerrådet antagit slutsatser om lägesrapporten för rymdtrafikledning och betonar områden som speciellt viktiga och prioriterade. I ministerrådets slutsatser framhävs det att EU snarast måste ta fram en strategi för rymdtrafikledning, som ska bidra till rymdsäkerhet, rymdskydd och hållbarhet i rymden och således utveckla en trygg och hållbar europeisk rymdpolitik. Ministerrådet lägger tonvikt på att ta hänsyn till civila såväl som militära behov när det kommer till rymdtrafikledning, de uppmanar således EU-kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och Europeiska försvarsbyrån att samarbeta med medlemsländerna för att se till att försvars- och säkerhetsaspekterna beaktas.  

I de antagna slutsatserna så betonar även ministerrådet betydelsen av rymdtrafikledningens till EU:s centrala politiska mål, såsom den gröna och den digitala omställningen, tekniskt oberoende, säker och hållbar användning av rymden, samt säkerhet och motståndskraft såväl som den globala konkurrenskraften för EU:s rymdindustri. 

Rymdsektorn i norra Sverige betydande för säkerhet- och försvar inom EU  

Under rymdattachébesöket för EU:s nationella rymdrepresentanter som tog plats i Kiruna i mars 2023, betonades det att rymddomänen har ökat i betydelse inom säkerhets- och försvarssektorn. Det poängterades att tillgång till uppskjutningskapacitet är avgörande för säkerhetsändamål. Dessutom diskuterades potentialen inom rymdsektorn för att bekämpa klimatförändringar och främja den gröna omställningen. Vidare utforskades hur rymden kan vara en domän som främjar en mer transparent och uppkopplad värld med syfte att stödja demokratiska värden. 

/Julia Bergsten  

Läs mer om slutsatserna här

Läs mer om rymdattachébesöket här

Läs mer om konferensen på North Sweden European Office anordnade tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och Swedish Space Cooperation här

17 Jan 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information