Smart Specialisation Strategy- vägen framåt för EU:s regioner

Under Open Days arrangerade Generaldirektoratet för regionalpolitik seminariet Smart Specialisation Strategy for Regional Growth. Syftet med seminariet var att informera om Smart Specialisation Strategies och hur den påverkar EU:s regioner samt hur den kan hjälpa EU att lyfta sig ur den ekonomiska krisen. På plats fanns ledamöter samt representanter från EU-kommissionen, bland annat EU-kommissionär Johannes Hahn, för att ge sin syn på vad denna strategi kan betyda för EU:s regioner.

Läs en sammanfattning av seminariet här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

18 Okt 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information