Informationsseminarium-Smart Specialisation Platform

120119 Smart Specialisation PlatformDen 19 januari anordnade North Sweden ett seminarium om Smart Specialisation Platform (SSP) i Skellefteå som lockade cirka 40 deltagare. SSP presenterades av EU-kommissionen den 23 juni 2011 och har som syfte att främja nationellt och regionalt arbete inom FoI. Under seminariet presenterades vad SSP är och vilka utmaningar det finns i ett svenskt perspektiv av Christer Christensen, Näringsdepartementet. I Norrbotten och Västerbotten arbetar man tydligare med tillväxt och innovationsområden som presenterades av Anders Almberg, Region Västerbotten och Tina Norgren, Länsstyrelsen i Norrbottenslän. I Västra Götaland har arbetet redan påbörjat med SPP och Susanne Hammarström berättade om hur de arbetar i regionen.

Investering i forskning, innovation och entreprenörskap är hjärtat i EU2020 strategin och enligt EU avgörande för att Europa ska ta sig ur den ekonomiska krisen. I nuläget uppnår inte EU målet att investera 3 % av bruttonationalprodukten (BNP) i forskning och innovation. SPP syftar till att uppmuntra nationella och regionala myndigheter att utforma "smarta specialiseringsstrategier". Varje region bör fastställa sina bästa tillgångar och FoI potential för att fokusera sina insatser och resurser på ett begränsat antal prioriteringar där det verkligen kan utveckla spetskompetens och konkurrera i den globala ekonomin. Plattformen samlar expertis från universitet, forskningscentrum, regionala myndigheter och företag.

Presentationer från seminariet:
En sammanfattande konferensrapport från seminariet

Näringsdepartementet

Länsstyrelsen Norrbotten

Region Västerbotten

Västra Götalandsregionen

Läs mer här:
Guide till RIS 3 strategier (d.v.s. Smart Specialiseringsstrategi)

Guide till universitetens roll i en Smart Specialiseringsstrategi

/Martha Bahta

26 Jan 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information