EU finansiering till ungas arbetsmöjligheter i Europa

Ditt första Euresjobb är ett initiativ som ska hjälpa ungdomar att hitta jobb i andra EU-länder. Ditt första Euresjobb ingår i Europa 2020-strategins huvudinitiativ Unga på väg och initiativet Bättre möjligheter för unga. Målet för perioden 2012-2014 är att hjälpa cirka  5 000 unga att få jobb i EU. 

Syftet med initiativet är att EU-medborgare mellan 18-30 år ska få information och hjälp med anställning samt ges möjlighet till ekonomiskt stöd. Utöver detta kan små och medelstora företag ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka kostnader för att utbilda nyanställda från ett annat EU-land.

EU-kommissionens utlysning stödjer projekt som erbjuder arbetsplatser till utländska ungdomar eller främjar svenska ungdomar att söka jobb inom Europa inom ramen för initiativet med en budget på 5 miljoner Euro.

Utlysningen för "Preparatory action - Your first EURES job" fokuserar i år på följande punkter:

  • Att ge ungdomar tillgång till arbete, praktik eller lärlingsutbildning som en viktig del i övergången från utbildning till arbete.
  • Att värna om den tillgängliga ungdomsarbetskraften inom Europa.
  • Att stödja Europas fria arbetsrörlighet.

Potentiella sökande:

  • Sökande kan vara privata, offentliga eller från den civila sektorn. Kravet är att deras främsta mål är att garantera sysselsättning, praktikplatser, lärlingsplatser och liknande i olika branscher
  • Organisationer behöver inte huvudsakligen vara en arbetsförmedling utan kan täcka kundorienterade tjänster, såsom tjänster för mentorskaps, information, utbildning, yrkesvägledning, integrationsstöd och liknande
  • Det är möjligt att ansöka om finansiering för en organisation eller flera organisationer i ett konsortium

EU-kommissionen finansierar upp till 95 procent av projektkostnaderna. Resterande fem procent kan vara privat eller offentligt finansierade. I Sverige så är det Arbetsförmedlingen som är kontaktpunkt för initiativet. 

Sista ansökningsdagen för ditt Första Euresjobb är 10 december 2013.

För mer information om Ditt första Euresjobb

För mer information om ansökan

Guide om Ditt Första Euresjobb

/Filip Ingelström

18 Okt 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information