Umeå2014 Open Days (1)

Tio års utveckling av kulturhuvudstadskonceptet diskuterades under en eftermiddag i kultur och kreativa näringars tecken under årets Open Days den 8 oktober. Intresset för seminariet var stort och med ett hundratal deltagare som fyllde lokalen var stämningen god.  Inbjudna talare var, förutom årets Europeiska kulturhuvudstad Umeå2014, även tidigare - och även framtida utsedda kulturhuvudstäder. Under seminariet talade från North Sweden regionen Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd och ordförande i kulturhuvudstadsårets utskott i Umeå, och Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare Umeå2014.

141009 Fredrik 
 Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare Umeå2014

Det var Umeå2014 och North Sweden, tillsammans med fyra andra kulturhuvudstäder, som bjöd in till seminarium med huvudrubriken ”Culture as a recipe for territorial cooperation” för att belysa olika aspekter av hur städer genom att satsa på kultur och kreativa näringar skapar samlad regional utveckling. Flera städer som blivit utsedda till Europeiska Kulturhuvudstäder var på plats för att berättade om sina erfarenheter och samlade över 100 deltagare.

Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd och ordförande i kulturhuvudstadsårets utskott i Umeå, inledde seminariet genom att dela sin optimistiska syn på vilka möjligheter som kulturhuvudstadsåret medfört till Umeå och lyfte möjligheterna att nätverka över hela världen, samarbete, bättre självförtroende och att sätta sig själv på kartan.

141008_marie
Tv: Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd i Umeå

EU-kommissionen genom Karel Bartak, GD Kultur, kunde berätta att kreativa näringar växer i Europa och bidrar till ekonomiskt tillväxt och att näringen har klarat sig bättre än ”traditionella näringar” under den ekonomiska krisen samt att man på EU-nivå ser vikten av att använda kultur för att skapa nytt tänkande, social inkludering och nya jobb.

Året som kulturhuvudstad är inte slutdestinationen, utan startskottet för kultur och kreativa näringars möjligheter
Claire McColgan
,
som en av krafterna bakom Liverpools kulturhuvudstadsår 2008, berättade om stadens ansökan och de erfarenheter man tagit med sig. McColgan menade på att det är viktigt att tänka långsiktigt och blicka framåt samt att politikerna tror och tycker att det är viktigt med kultur.

Hur involverar man hela staden?
Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare Umeå2014
, var även inbjuden som talade och berättade om Umeås process för att inkludera så många människor som möjligt i kulturhuvudstadsåret och att 67 procent av invånarna i Umeå på något sätt tagit del av projektet. Genom att öppna upp för samarbete och inkludera andra städer och samarbetspartners har man kunnat genomföra över 100 olika projekt.

Hur drar man nytta av varandra?
Då det är hård konkurrensen för att bli kulturhuvudstad diskuterades att det viktigt att städer kan se möjligheter i hur man kan dra nytta av varandras framgångar och se samarbetsmöjligheter. Karel Bartak, GD Kultur berättade om franska staden Lyon som förlorade kulturhuvudstad titeln till Marseille, men bestämde sig för att genomföra de kulturella satsningarna som planerats och som bidragit till ekonomisk tillväxt.

141009 grupp
Tv: Fredrik Lindegren, Umeå2014, Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd i Umeå kommun och Neil Peterson, moderator, UK Creative Consultancy 

Seminariet avslutades med en mottagning med utrymme för mer utbyte av tankar och idéer mellan deltagarna.

Ta del av programmet här

Ladda ner programmet och information om talarna här

Läs mer om Umeå2014 på deras hemsida 

Ladda hem talarnas presentationer under nedanstående länkar.

Claire McColgan, Culture Liverpool, Liverpool City Council

Fredrik Lindegren, Umeå2014

Graziella Vella, Valletta 2018 Foundation

Marie-Louise Rönnmark, Umeå2014

Oeds Westerhof, Leeuwarden – Fryslân 2018

Zbigniew Maćków, Wroclaw Impart 2016 Festival

/Martha Bahta

 

08 Okt 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information