Vardagen som praktikant i Bryssel

Studiebesök, omvärldsbevakning och konferenser - möjligheterna som erbjuds som praktikant på North Sweden i Bryssel är många och arbetsuppgifterna är varierande. I detta reportage ges en inblick i hur tillvaron sett ut för North Swedens praktikanter Linnea och Isak, och Mid Swedens praktikanter Johannes och Oskar, som spenderat höstterminen i Bryssel.

Vardagen som praktikant är händelserik och arbetsuppgifterna är mycket varierande. Oftast startar dagen klockan nio och slutar klockan 18. Däremellan håller man som praktikant ordning på kontoret, planerar studiebesök och fixar med nyhetsbrevet.  

Som en följd av ett utökat North Sweden European Office där Mid Sweden European Office ingår, har det också funnits ett starkt samarbete mellan kontorens praktikanter i form av regelbundna möten och gemensam planering av flertalet evenemang under hösten, så som European Week of Regions & Cities (EWRC), Arctic Shorts och Arctic Futures Symposium 

Bevakning av regionernas intressen på Brysselarenan 

När man är praktikant på North Sweden ingår i uppdraget atkontinuerligt omvärldsbevaka dels för att hitta nyheter relevanta för regionerna att rapportera hem om, dels för att sondera terrängen efter aktuella seminarier och konferenser att närvara på.  

Från North Sweden har Linnea bevakat transportfrågor, klimatfrågor samt cirkulär ekonomi genom att delta i evenemang som berör det Transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) och förlängningen av ScanMed-korridoren till Norra Sverige. Isak har fokuserat på råvaror och sociala frågor, exempelvis genom att rapportera från Raw Materials Week och gå på föreläsningar om jämställdhet på gräsrotsnivå.

Isak och Linnea diskuterar Svenskt skogsbruk under skogsseminarium

Mid Swedens praktikanter Johannes och Oskar har ofta befunnit sig på Europaparlamentet när transportutskottet och utskottet för regional utveckling sammanträtt. Oskar och Johannes har också arbetat med var sitt fördjupningsarbete som slutligen ska resultera i två rapporter. Johannes fördjupar sig på förändringarna i allokeringsmetoden för EU:s strukturfonder inför nästa programperiod och Oskar skriver om hur norrländska regioner påverkas av EU:s statsstödsregler. 

Oskar och Johannes på väg till ännu ett utskottsmöte

Studiebesök med svenska regionpraktikantnätverket 

Det finns många möjligheter för North Swedens praktikanter att möta andra praktikanter och lära sig mer om EU-institutionerna och organisationerna runt omkring som försöker påverka EU. Praktikanterna på Sveriges regionkontor i Bryssel samlas genom nätverket Minireg som anordnar studiebesök och samordnar mingel med andra praktikanter från exempelvis Sveriges ständiga representation vid EU och andra länders regionkontor.  

Under hösten har Minireg besökt Europaparlamentarikerna David Lega och Fredrick Federley på Europaparlamentet där ledamöterna bland annat berättat om sina engagemang i de olika utskotten, EU:s klimatmål för 2050 samt tankar om EU:s kommande budgetperiod för tidsperioden 2021–2027. Därtill har Minireg träffat Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, med ansvar över handelsfrågor, som berättat om påverkan som pågående handelskrig mellan Kina och USA har på EU samt utformningen av den tillträdande EU-kommissionen. Gänget har gjort ett studiebesök hos svenska delegation vid NATO och innan höstteminens slut planerar Minireg även att hinna med ett studiebesök hos EU-parlamentariker Jytte Guteland. 

Nätverktet Minireg på studiebesök hos Fredrick Federley, Europaparlamentariker för Centerpartiet

/Linnea Andersson och Isak Sidestam

27 Nov 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information