Regionala aktörer deltog under European Week of Regions & Cities

Den 7–10 oktober arrangerades den årliga European Week of Regions & Cities (EWRC) i Bryssel där regioner och städer visar upp hur de implementerar EU:s sammanhållningspolitik, det vill säga regionalt utvecklingsarbete. Under veckan organiserade det gemensamma North Sweden-kontoret ett seminarium om grön energiomställning i glesbefolkade områden, Umeå kommun var delaktig i en rad seminarium och Region Västerbotten anordnade ett kulturevenemang. Läs mer om hur regionens deltagande under EWRC såg ut.

Från regionen präglades deltagandet av varierande teman, däribland social innovation, utveckling i glesbefolkade regioner och jämställd stadsplanering. Under tisdagen den 8 oktober arrangerade North Swedens gemensamma kontor tillsammans med övriga medlemmar i nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) plus Scotland House eventet "Renewable energy transition in sparsely populated areas". Seminariet handlade om grön energiomställning i glesbefolkade områden. Samma dag deltog Mikael Janson, direktör för North Sweden, i ett panelsamtal som gick under namnet "Europe Closer to citizens of Islands Mountains and Sparsely Populated Areas" och vars syfte var att belysa utvecklingen i regioner med specifika utmaningar. Separata artiklar om dessa event finns i länkarna nedan. Här följer en sammanfattning av North Sweden övriga evenemang med deltagande från våra regionala aktörer vid EWRC i Bryssel.

Läs mer om North Swedens event om grön omställning i glesbefolkade områden här.

Läs mer om panelsamtalet om utveckling i regioner med specifika utmaningar här.

Region Västerbottens arktiska kulturevent på Sveriges ständiga representation 

Artisten Sara Ajnnak uppträdde under Region Västerbottens kulturevenemang.

På tisdagskvällen den 8 oktober bjöd Region Västerbotten in till samtal och konsert på Sveriges ständiga representation vid EU. Temat var "How can we together strengthen the development of the European Arctic?" och medverkande var EU-parlamentariker Erik Bergkvist, Sveriges ambassadör i Belgien Eva Hahn-Englund, den samiska artisten Sara Ajnnak, dokumentärfilmaren Oskar Östergren Njajta och Nina Björby, ordförande för Kulturberedningen vid Region Västerbotten. Som temat förtäljer handlade samtalet om utveckling i Arktis men fokus låg på de människor som bor i Arktis, däribland den samiska befolkningen, samt behovet av att lyfta fram urfolkens kultur och rättigheter vilket inte sällan glöms bort i diskussioner om den arktiska politiken. 

Umeå kommun och Social Progress Index 

Susanne Thurén, omvärldsstrateg vid Umeå kommun, under workshopen om SPI.

Under onsdagen 9 oktober fanns Umeå kommun via Susanne Thurén, omvärldsstrateg, på plats i Bryssel för att presentera Umeå kommuns och Region Västerbottens arbete med pilotprojektet Social Progress Index (SPI) vid workshopen "Measuring social progress in European regions and cities"Där delade de deltagande regionerna i EU-kommissionens pilotprojekt sina erfarenheter av indexet SPI. Projektmedlemmarna, som bestod av Västerbotten, västra Grekland, östra Slovenien och Bucharest-Ilfov, delgav hur väl de uppfattade att indexet överensstämmer med verkligheten. Regionerna hade olika syn på indexets funktion och roll för det lokala arbetet och diskussionerna handlade om bland annat svårigheter vid mätningar, vilka faktorer och variabler som skulle kunna tas bort eller läggas till och vilka kunskapsluckor indexet fyller. Regionen västra Grekland menar att indexet inte tar hänsyn till interregionala skillnader medan Västerbotten lyfte behovet av fler faktorer på jämställdhetsområdet. Sessionen avslutades med rundabordssamtal om hur SPI kan utvecklas till att bättre stödja utformningen och implementeringen av socialpolitik. 

Jämställd stadsplanering i fokus i Umeå 

Paneldiskussion med experter på jämställdhet och lokalt ledd utveckling.

Susanne Thurén från Umeå kommun deltog även i seminariet "Capitalising on diversity in local development" som syftade till att belysa fall där bottom-up-strategier som exempelvis lokalt ledd utveckling lyckats nå målgrupper i samhället som vanligtvis hamnar utanför “den vanliga” regionala utvecklingspolitiken. Under workshopen visade olika projekt upp hur de arbetat med att inkludera kvinnor, minoriteter och unga personer i utformandet av den lokala utvecklingsstrategin. 

Susanne Thurén berättade om Umeå kommuns jämställdhetsarbete gällande stadsplanering. Tjejer och unga kvinnor i åldrarna 15–20 har visat sig vara underrepresenterade i användandet av kommunens parker och allmänna ytor. Gruppen deltog inte heller i medborgardialogen som kommunen förde inför planeringen av sina parker och allmänna ytor. För att motverka denna struktur utformade Umeå kommun ett projekt med en park utformad utifrån målgruppens önskemål. Genom olika workshops tog man in åsikter från tjejer i de tilltänkta åldrarna och utformade sedan en park som var anpassad både fysiskt men också konceptuellt efter de önskningar som lyftes. Till exempel är sittplatserna designade att passa en person som är cirka 160 centimeter lång och man lät installera högtalare som kan kopplas till mobiltelefoner för att parkbesökarna ska kunna spela sin egen musik. Eventet avrundades genom en paneldiskussion med experter på jämställdhet och lokalt ledd utveckling. 

Läs mer om jämställd stadsplanering i Umeå här.

North Sweden har tidigare skrivit om SPI och EU:s första Progress Cities Summit som nyligen ägde rum i Umeå.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information