North Sweden välkomnar Lotta Rönström

Lotta Rönström förstärker sedan den 1 januari kontoret som senior rådgivare. Lotta kommer i sitt arbete att ansvara för EU:s klimat- och energipolitik, bioekonomi, skogs- och jordbruk samt livsmedelsfrågor med målet att gynna en klimatsmart regional tillväxt samt för att visa hur norra Sverige kan bidra till EU:s gröna omställning. Fokus kommer inledningsvis att ligga på att bevaka norra Sveriges intressen inom ramen för de åtgärder som planeras i ”the European Green Deal”, däribland den nya skogsstrategin, handlingsplanen för cirkulär ekonomi samt översynen av energiskattedirektivet och förordningen om markanvändning och skogsbruk.

Lotta är född och uppvuxen i Uppsala, men har rötter i Vidsel i Norrbotten där hennes barndoms somrar tillbringades. Hon har en lång bakgrund inom påverkansarbete på EU-arenan, inte minst från den svenska regeringens representation i Bryssel där hon framför allt arbetade med frågor relaterade till EU:s inre marknad.

Lotta kommer senast från Mid Sweden European Office, som representerade Västernorrland och Jämtland Härjedalen i Bryssel, där hon ansvarade för verksamheten med särskilt fokus på EU:s transportpolitik. Från den 1 januari stärker de fyra nordligaste regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen sitt samarbete genom att samla North Sweden European Office och Mid Sweden European Office i ett gemensamt kontor för hela norra Sverige.

- Det är spännande tider nu av flera olika anledningar. Vi har en ny kommission på plats med en väldigt ambitiös agenda, inte minst inom mitt policyområde. Vi har ett Europaparlament där ledamöterna börjar bli varma i kläderna och vi är mitt i förhandlingen av EU:s framtida långtidsbudget. Samtidigt är vi i uppstarten av det samlade kontoret, en kraftsamling som jag är övertygad kommer att gynna oss i vårt arbete gentemot EU-institutionerna från dag ett.

Läs mer om det nya gemensamma North Sweden European Office för hela norra Sverige

Hitta Lottas och övriga medarbetares kontaktuppgifter här

14 Jan 2020 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information