Ägarrådet för North Sweden antog inriktningen

Den 17 juni anordnades det årliga Ägarrådet med representanter från North Swedens 14 ägarorganisationer, för en genomgång av verksamhetsåret 2020 och inriktning för det kommande året, varvid Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsdirektiv 2021 antogs.

Tillbakablick på ett annorlunda år

North Sweden European Office är en samverkan mellan 14 regionala aktörer från politik, akademi och näringsliv i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Föregående år, 2020, var det första året där verksamheten samlar hela norra Sverige, från att tidigare ha varit delat på två kontor, North Sweden respektive Mid Sweden. Det har givetvis präglat det gångna året, att samla verksamheten under en hatt och bereda väg för ett samlat arbete.

Till det kommer ett väldigt annorlunda år till följd av Covid-19-pandemin som påverkat allt och alla, inte minst möjligheterna att resa och träffas fysiskt. Å ena sidan har det försvårat arbetet med dialogen med aktörerna på hemmaplan för det ”nya” kontoret, å andra sidan har alla lärt sig den digitala teknologins möjligheter med att kunna koppla upp sig och kunna mötas över långa avstånd i såväl den stora geografi som norra Sverige är, som att nå aktörerna på Brysselarenan via denna väg.

Ett arbetssätt som utan tvekan kommer att fortsätta, samtidigt som det vid Ägarråret konstaterades vikten av att kunna ses och lära känna varandra i samma rum också. Förhoppningen är att det ska bli möjligt igen under det kommande året, särskilt som kontoret nu har byggt sin organisation och fördelat ansvarområdena inom sig, att nu kunna bygga vidare på i samspel hemåt och på Brysselarenan.

Intensivt arbete för North Sweden i EU

Annars var det ett intensivt 2020 med slutfasen av förhandlingarna i EU inför en ny budget- och programperiod med alla för norra Sverige viktiga fonder, program och plattformar att fastställas, plus till det att lägga till de kris- och återstartspaket som lanserades i spåren av pandemin. Till det kan också föras den av EU-kommissionen lanserade gröna given med alla sina lagstiftningspaket inom klimat- och energiområdet av intresse för regionen samtidigt som en översyn av EU:s arktiska politik med betydelse för regionen inleddes.

Överlag nåddes många framgångar med ett fortsatt extra gleshetsstöd till norra Sverige som också innehåller en socialfondsdel för nödvändiga kompetenssatsningar, att Botniska Korridoren genom norra Sverige och vidare mot Norge och Finland fullt ut inlemmas i EU:s stomnätskorridorer samt forsknings- och innovationsfonder och plattformar inom råvaror, rymd och digitalisering med flera styrkeområden för norra Sverige, bland mycket annat. Samtidigt återkom under året nya utmaningar med att det i EU finns en annan syn på skogsfrågorna för regionen att hantera. Därtill att nationell svensk nivå inte heller fullföljer de ambitioner och den dialog som regionerna har med EU för möjligheterna att dra maximalt mest nytta av medlen.

Verksamhetsinriktningen slogs fast

Det är frågor som North Sweden fortsatt arbetar med och tar vidare i den nu inledda programperioden för 2021—2027 och inför en ny programperiod, med också en omställning av arbetet för att bereda mark för arbetet med sikte på kommande översyner, förslag och förhandlingar inför nästa budget- och programperiod i EU 2028 och framåt. Ett arbete som nu inletts i och med att Ägarrådet också antog ett nytt verksamhetsdirektiv för det kommande året. Verksamhetsdirektivet ger den övergripande inriktningen för arbete och konkretiseras i en verksamhetsplan med insatsområden och målsättningar som slås fast av styrelsen för North Sweden som följer det löpande arbetet. Det är dessa insatsområden och målsättningar som i sin tur följs upp i den omfattande verksamhetsberättelsen för den som vill följa arbetet, med dock också ett förord och bildtexter för att bidra med en mer översiktlig bild av det gångna året.

Följande representerar huvudmännen i Ägarrådet 2021:

Region Västerbotten: Rickard Carstedt, Regionråd

Region Västernorrland: Jonny Lundin, Regionråd

Region Norrbotten: Nils-Olov Lindfors, Regionråd

Region Jämtland Härjedalen: Bosse Svensson, Kommunalråd Östersund

Norrbottens Kommuner: Claes Nordmark, Kommunalråd Boden

Kommunförbundet Västernorrland: Erik Lövgren, Kommunalråd Ånge

Umeå Universitet: Dieter Müller, Vicerektor

Luleå Tekniska Universitet, Pär Weihed, Vicerektor

Mittuniversitetet: Håkan Wiklund, Vicerektor

Norrbottens Handelskammare: Linda Nilsson, Vd

Västerbottens Handelskammare: Anders Hjalmarsson, Vd

Handelskammaren Mittsverige: Oliver Dogo, Vd

Företagarna Norrbotten: Kjell Hjelm, Ordförande

Företagarna Västerbotten: Jonas Nordin, Regionchef

/Mikael Janson

Läs Verksamhetsberättelsen för 2020 här

Läs Verksamhetsdirektivet för 2021/2022 här

21 Jun 2021 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information