North Sweden om regionalt EU-engagemang i EU-publikation

I samband med European Week of Regions and Cities (EWRC) den 11-14 oktober skrev Mikael Janson, direktör North Sweden, en artikel om regionernas engagemang i EU-politiken för EU-kommissionens forskningsinstitut för regionala studier (ESPON). Detta med anledning av ett specialnummer av ESPON:s EU-publikation TerritoriAll för att lyfta fram regionernas Europa. I artikeln lyfter North Sweden regionens behov av europeiska plattformar för dialog och utbyten.

Specialnummer från EU-kommissionens regionalforskningsinstitut ESPON 

Den 11–14 oktober anordnades European Week of Regions and Cities (EWRC) som detta år, liksom föregående år, samlade regionala aktörer online från hela EU involverade i EU:s regionalpolitik. I och med EWRC uppmärksammade EU-kommissionens forskningsinstitut för regionala studier (ESPON) regionernas Europa genom att ge ut ett specialnummer av EU-publikationen “RegionALL”. I den publicerades en artikel med betoning på regionernas engagemang i EU-politiken skriven av North Swedens direktör Mikael Janson. ESPON är en viktig forskningsaktör för de underlag som tas fram i EU kring regionalpolitik och utveckling av olika dela av Europa. I publikationen medverkade även givetvis ansvarig EU-kommissionär för regionalpolitik, Elisa Ferriera, ordföranden för Europeiska Regionkommittén Apostolos Tzitzikostas samt ordföranden för det regionala utskottet i Europaparlamentet, Younous Omarjee. Därtill bjöds ett antal skribenter in företrädande olika regionala organ och perspektiv i EU för att ge sina perspektiv på EWRC och regionernas Europa.  

North Sweden inbjudet att medverka om regionernas engagemang 

I sin artikel lyfter Mikael fram vikten av plattformar för europeiska regioner, såsom EWRC, att samverka i för att stärka sina intressen gentemot EU. Veckan där europeiska städer och regioner samverkar, i dessa tider nu även digitalt, är ett slags styrkeprov på EU:s flernivåstyre där aktörer från olika nivåer verkligen möts för utbyten och policypåverkan, enligt Mikael. Regionernas är EU:s direktlänk till lokal nivå och medborgarna runtom i Europa. Det är viktigt att det är en vecka som inte handlar om att regioner visar upp sig för varandra, utan en vecka där Europas mångfald manifesteras och att EU är en samverkan för alla i dialog mellan alla nivåer som formar utvecklingen tillsammans och tar hänsyn till varandras olika förutsättningar. Det är särskilt viktigt för regioner som norra Sverige och samverkan inom Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). 

/Julia Hanson 

Läs artikeln här

Läs hela publikationen här   

Läs om ESPON här 

Läs om NSPA:s webbinarium under EWRC här

26 Okt 2021 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information