EU-kommissionären för energifrågor besökte norra Sverige

Norra Sverige är i fokus för EU och den 17 mars var Kadri Simson, EU-kommissionär med ansvar för EU:s energipolitik, i Norrbotten och Västerbotten för att på plats få kunskap om de stora industrisatsningar som sker och hur energiförsörjningen ser ut för en grön omställning i EU. Hon träffade företrädare från industrin men också regional politik.

Energifrågorna står högt på EU:s agenda och det har blivit än mer uppenbart hur beroende Europa är av fossila bränslen som olja och gas för sina energibehov i och med Rysslands invasion av Ukraina. Ryssland står för 40% av naturgasen i EU och under det kommande året kommer det att reduceras avsevärt med de åtgärder som EU-kommissionen presenterat, men att helt fasa ut det blir svårt.

Samtidigt är EU:s ambitioner höga för att klara klimatmålet om minskade utsläpp från koldioxid inom energisektorn och det är frågor som också berör Sveriges energisystem inklusive skogsbruket och i vilken mån produkter från träd kan räknas som hållbara eller inte i energimixen. Det är frågor som ligger på EU-kommissionären Kadri Simsons bord och mitt i pågående krig i Europa och förhandlingar om EU:s stora klimatpaket gjorde hon ett besök i norra Sverige.

De stora industrisatsningarna i framför allt Norrbotten och Västerbotten drar till sig stort intresse i EU och under våren, nu när det går att resa mer igen efter Covid-19-pandemin, kommer flera tunga besök från EU till regionen, utöver att EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, och många andra i EU återkommande pekar på den gröna omställning som sker i regionen som exempel för hela Europa att ta efter.

Särskilt är det satsningen på stål utan kol i samverkan kring projektet Hybrit som LKAB och SSAB samt Vattenfall arbetar med en pilotverksamhet i Luleå samt den nya batterifabriken Northvolt i Skellefteå, som drar till sig uppmärksamheten. Det var också två av de verksamheter Kadri Simson med sitt team från EU-kommissionen besökte. Därtill gjordes på begäran ett besök vid Kvistforsens vattenkraftverk utanför Skellefteå för att få mer kunskap vattenkraften i Sverige.

Politikerdelegation för Norrbotten i lunchmöte med EU-kommissionären för Energifrågor.

Under dagen hanns också med en lunch med lokal och regional politik från Norrbotten för viktiga och intressanta diskussioner om energisituationen med utmaningar och möjligheter inklusive skogens roll att ersätta fossila energislag samt även frågor som behovet av investeringsmedel för att också hantera samhällsomställningen runt de stora industrisatsningarna i kommunerna.

Från politiken medverkade Regionråden Kenneth Backgård och Nils-Olov Lindfors, Region Norrbotten, Kommunalråden Claes Nordmark, Boden, och Carina Sammeli, Luleå, samt Erik Bergkvist, Europaparlamentariker Västerbotten, som syns på bilden tillsammans med EU-kommissionären Kadri Simson och Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens kontor i Stockholm. EU-delegationen möttes efter transport från Luleå till Skellefteå av Regionrådet Rickard Carstedt, Region Västerbotten.

/Mikael Janson

Läs North Swedens nyhet om EU:s utfasning av rysk olja och gas här.

Läs om EU:s klimatpaket här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information