Inbjudan: digitalt kick-off möte den 4 oktober för den nya EU-stödda OECD-studien

Den 4 oktober arrangeras ett lanseringsmöte för den nya OECD-studie, som North Sweden initierat och fått finansiering från EU-kommissionen för. Syftet med den nya studien är att ge förslag på strategier för regional utvecklingskapacitet för alla regioner som ingår i nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Vid detta Zoom-evenemang kommer alla relevanta operativa aspekter av projektet att presenteras och diskuteras med regionala företrädare från NSPA, samt representanter från EU-kommissionen (DG REFORM) och OECD.

Stöd till genomförandekapaciteten för hållbar grön utveckling i de nordliga glesbefolkade områdena i det europeiska Arktis

De nordiska glesbebodda områdena i Finland, Sverige och Norge utgör en viktig del av det europeiska Arktis. På grund av de här regionernas likartade förutsättningar delar de också vissa avgörande utmaningar som skapar strukturella barriärer för hållbar utveckling, den europeiska gröna given och EU:s arktiska politik. Här kan man till exempel nämna de långa avstånden och en låg populationsdensitet. 

En ny OECD-studie har initierats av North Sweden som en fortsättning på den förra så kallade Territorial Review-studien som OECD utförde för regionerna i nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och som presenterades i Europeiska Regionkommittén 2017. Studien som nu lanseras kommer vara viktig i processen att utforma EU:s stöd till regional utveckling för nästa programperiod som inleds 2028. Studien sker i samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer (DG REFORM) och finansieras av EU:s instrument för tekniskt stöd (TSI). Projektet går under namnet Stöd till genomförandekapaciteten för hållbar grön utveckling i de nordliga glesbefolkade områdena i det europeiska Arktis.

Kick-off möte för studien 4 oktober 

De konkreta målsättningarna och tidsplanen för studien kommer att presenteras under lanseringsmötet, och därefter följer en diskussionspanel med regionala aktörer från de nordliga regionerna i Sverige, Finland och Norge. Den stora diskussionsfrågan under lanseringsmötet kommer vara vad de ekonomiska, miljömässiga, sociala och institutionella utmaningarna för det europeiska Arktis är, och vad de här utmaningarna har för implikationer för NSPA-regionernas ekonomier. 

Huvudteman för diskussion:

  • Vilka ekonomiska, miljömässiga, sociala och institutionella utmaningar står EU:s arktiska område inför? 
  • Vilka är de mer omfattande konsekvenserna för ekonomierna i de nordliga partnerskapsländerna?

Lanseringsmötet hålls över Zoom den 4 oktober mellan 09:00-10:45 och är öppet för alla.

Registrera dig här.

För frågor om registrering, vänligen kontakta: Leslie.greenhow@oecd.org

Läs mer om det första uppstartsmötet den 6 september om den nya OECD-studien här.

Läs om den förra OECD-studien här.

Ta del av inbjudan med anmälningslänk och agendan här.

 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information