Interreg Auroras första utlysning öppnar den 21 juni

Interreg Auroras första utlysning öppnar upp i juni

Interreg Aurora har utannonserat datumet för programmets första utlysning! Syftet med Interreg Aurora är att genom samarbete hitta gemensamma lösningar till gemensamma problem inom prioriterade områden såsom näringsliv, forskning och innovation, hållbar utveckling, utbildning, energi, miljö och transport. Utlysningsperioden sträcker sig från 21 juni till 23 augusti 2022 och styrkommittéerna för delområdena Aurora och Sápmi kommer att träffas i november för att prioritera ansökningar. Programmet Interreg Aurora 2021–2027 har antagits av Sverige, Finland och Norge och skickats till EU-kommissionen för ett slutgiltigt godkännande. Aktörer uppmanas dela med sig av sina projektidéer till sekretariatet för återkoppling och rådgivning utifrån en projektidémall.  

Events under våren 

Seminarier kommer arrangeras under våren 2022 med syftet att vägleda sökande i skapandet av projekt och ge en introduktion av programmanualen samt det elektroniska systemet som kallas “Min Ansökan”. Det kommer även hållas ett online-evenemang för programmets kick-off den 24 mars. Den 7-8 juni arrangeras ett gränsöverskridande event i Skellefteå för att fira resultaten av Interreg Botnia Atlantica och Interreg Nord. Dag två arrangeras nätverks- och partnersöksaktiviteter för det nya Interreg Aurora programmet.

Läs om första utlysningen för Interreg Aurora 2021 – 2027 här.

Läs mer om programmet Interreg Aurora här.

Läs om Kick-off evenemanget för Interreg Aurora 24 mars här. 

Läs om Cross-border cooperation - a celebration 7 – 8 juni här.

/Hanna Bergman 

14 Mar 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information