Svereg webbinarium om situationen i Ukraina och EU:s flyktinghantering

Den 6 maj anordnade North Sweden tillsammans med nätverket för de svenska regionkontoren i Bryssel, Svereg, ett webbinarium om situationen i Ukraina och EU:s flyktinghantering. Inbjuden talare var Åsa Webber, chef för kabinettet hos den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson med ansvar för migrationsfrågorna i EU.

Den 6 maj anordnade North Sweden tillsammans med nätverket för de svenska regionkontoren, Svereg, ett webbinarium om situationen i Ukraina och EU:s flyktinghantering. Fokus var på flyktingsituationen och hur den hanteras av EU, där frågor om EU:s insatser, migrationslagpaket, omfördelning av flyktingar och mottagarkapacitet diskuterades.  

Moderator för webbinariet var Mikael Janson, direktör för North Sweden, som inledde med att webbinariet är en del av Sveregnätverkets ambition att nyttja den digitala tekniken för snabb och korta möten i aktuella frågor mellan viktiga aktörer i EU och de som arbetar med frågorna på hemmaplan.  

En frivillig och inte tvingande omfördelning av flyktingar 

Webber presenterade situationen i Ukraina och EU:s flyktinghantering i stora drag och öppnade sen upp för frågor. En av de första frågorna var om tvingande omfördelning och hur EU-kommissionen ser på det. Under flyktingkrisen 2015 var sådan tvingad omfördelning ett av EU-kommissionens förslag men det fanns ett motstånd från några medlemsländer som motsatte sig det varvid förhandlingarna strandade. Webber menade att dagens läge ser annorlunda ut då det presenterade migrationslagförslaget inte innehåller tvingad omfördelning.  

- Det är heller inget medlemsländerna vill ha. Det finns andra insatser och regler i migrationslagförslagen som gör att det inte blir aktuellt med tvingande omfördelning, sade Webber.  

Direktivet om tillfälligt skydd  

Den 3 mars, efter Rysslands invasion den 24 februari, aktiverades EU:s direktiv om tillfälligt skydd till följd av kriget i Ukraina. Direktivet, som tillämpas för första gången sedan det instiftades 2001, reglerar gemensamma minimiregler för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av flyktingar. Varje dag anländer kring 40 000 flyktingar från Ukraina till EU. De flesta stannar i Polen som hittills har tagit emot omkring 3 miljoner flyktingar. Enligt Åsa Webber gjorde direktivet så att EU och medlemsländerna snabbt visste vad man skulle använda för regelverk för de ukrainska flyktingarna.  

EU-kommissionens stöd till Ukraina 

Åsa Webber presenterade därefter EU:s insatser för att hjälpa flyktingar från Ukraina. EU-kommissionen har upprättat en solidaritetsplattform, där relevant information till flyktingar finns men också information till medlemsländer som behöver hjälp i sitt mottagande av flyktingar.  

En annan insats är programmet med 10 punkter med olika insatser för att bättre samordna medlemsländernas insatser för hantering av flyktingar. Två av punkterna som Åsa Webber lyfte fram var att det behövs bättre samordning kring registreringen av ukrainska flyktingar samt kartläggning av medlemsländerna möjligheter för flyktingmottagning.  

Det är viktigt för EU-kommissionen är att veta var flyktingarna befinner sig för att kunna planera utefter flyktingmönster så att medlemsländerna kan förbereda sin mottagningskapacitet. North Sweden har tidigare skrivit en nyhet om programmet med 10 punkter för EU-samordning för flyktingar i Europa.  

EU:s migrationspaket 

Webber berättade även om EU-kommissionens migrationslagpaket, där laglig migration som presenterades den 27 april är det sista lagförslaget i paketet. Den 9 juni ska Europeiska unionens råd (ministerrådet) träffas nästa gång och förhandla migrationslagpaketet.  

Förhandlingarna fortskrider och Webber menade att Rysslands invasion av Ukraina är en bidragande orsak till att diskutera migrationsfrågor igen. En stor skillnad med förhandlingarna nu anser Webber är att dynamiken i ministerrådet har förändrats sen flyktingkrisen 2015. Webber lyfte fram att det svenska ordförandeskapet kommer bli en viktig period för EU. Slutförhandlingarna om migrationslagpaketet planeras att avslutas, samtidigt som klimatlagpaketet också planeras att antas under samma tid.  

- Det kommer finnas mycket tunga lagstiftningsförhandlingar på bordet under svenska ordförandeskapet, sade Webber.  

Kompetensförsörjning i fokus i förslaget om laglig migration 

Webber presenterade också ett initiativ i förslaget om laglig migration, som handlar om att attrahera arbetskraft till EU. North Sweden har tidigare skrivit en nyhet om lagförslaget där betoning riktas mot satsningar för kompetensförsörjning i sektorer där det råder brist på arbetskraft. En central del i lagförslaget är en så kallad talangpool av medborgare från tredje land där EU vill underlätta för rekryterare att hitta den kompetens de behöver och därmed öka attraktiviteten av Europa som destination för arbete. Ett pilotinitiativ förväntas vara i drift i sommar med särskild hänsyn till flyktingströmmarna från Ukraina.   

Transporthubbar 

Ett pilotprojekt som är aktuellt i förhandlingarna om migration är transportshubbar som EU-kommissionen lanserat. Dessa ska innehålla information till flyktingar om vart de kan åka i EU. Initiativet har introducerats i Polen för att inte alla ukrainska flyktingar ska stanna där. På så sätt tänker kommissionen att det kommer att ske en omfördelning automatiskt och att man inte ska behöva omfördela flyktingar då man erbjuder vidaretransporter till annat medlemsland, sade Webber. 

Det var många frågor och diskussioner som uppkom under webbinariet som Webber avslutade med att prata om tiden framåt.  

- Situationen i Ukraina är ny och EU-kommissionen vill både stötta och hjälpa Ukraina och medlemsländerna. Den utgångspunkten kommer EU-kommissionen agera utifrån beroende av utvecklingen av situationen i Ukraina, sade Webber. 

Läs North Swedens nyhet om programmet med 10 punkter för EU-samordning av flyktingar här.    

Läs North Swedens nyhet om EU-kommissionens nya migrationsförslag här 

/Emilia Zetterlund  

11 Maj 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information