EU och OECD på plats hos Västerbotten på Grand

Den 24 januari invigde Västerbotten sina årliga veckor på Grand Hôtel i Stockholm med diskussioner om norra Sveriges gröna omställning. På scen fanns regionala och nationella företrädare samt representanter för företag och entreprenörer som på olika sätt bidrar till omställningen. North Sweden bistod genom att bjuda in EU-kommissionen samt OECD att medverka i presentationer och samtal på scenen. Tiden i Sverige användes därtill för deras del för ett antal andra viktiga och nyttiga möten.

Regional mötesplats i huvudstaden 

Under 33 år har Ella Nilsson under ett antal veckor i slutet av januari och början av februari stått för att duka upp Västerbottensbuffén på Grand Hôtel i Stockholm med lokala delikatesser från Västerbottens och övriga norra Sveriges rika skafferi av råvaror. I samband med det står Region Västerbotten värd för olika arrangemang och aktiviteter i egen regi eller genom kommunerna, Länsstyrelsen samt andra samverkansparter i konferenslokalerna på Grand. Det ger en möjlighet att visa upp regionen och lyfta dess intressen med nära tillgång till centrala aktörer i Stockholm, från regering och riksdag till myndigheter, centralorganisationer och näringsliv med flera. Inte minst pandemin har visat betydelsen av fysiska möten och direkt dialog för att utveckla samverkan och förståelse för olika perspektiv, utöver att digitala möten kan underlätta mycket i övrigt. 

Dagarna på Grand inleds med en invigning där goda exempel och olika perspektiv lyfts fram. I årets upplaga på temat hur norra Sverige bidrar till den gröna omställningen och vilka möjligheter, men också utmaningar, det för med sig medverkade företrädare från regionen och många andra. Västerbotten och hela norra Sverige står med utmaningar där många olika aktörer måste hjälpas åt och även nationell nivå samt att EU behöver bidra på olika sätt för att möjliggöra den bredare samhällsomställningen som det handlar om för att klara av att hantera de konkreta satsningar som just nu sker, inte minst för att också få med de delar som ännu inte är en del av det, men som för den skull i många fall har ett vitalt och för utvecklingen viktigt näringsliv att stärka.

Internationellt pass med norra Sverige mitt i Europa 

Ett av passen var med internationellt fokus där Sloveniens digitaliseringsminister medverkade för att lyfta vikten av digitala satsningar och den samverkan som finns mellan Slovenien och Västerbotten. Från North Swedens sida hade Eddy Liégeois, enhetschef från EU-kommissionens generaldirektorat för transporter, DG Move, bjudits in för att belysa vikten av satsningar på att knyta ihop hela Europa. Dels de stora huvudstråken där Botniska korridoren från Stockholm och norrut mot Norge och Finland under 2021 kom med i EU:s prioriterade stomnätskorridorer inom det så kallade transeuropeiska transportnätverket, TEN-T, efter många års arbete i Bryssel. Dels hur det i sin tur öppnar för även andra delar att kunna få finansiering från EU genom att få status som så kallade urbana noder, TEN-T-hamnar och terminaler samt kopplade stråk. Just nu pågår en översyn av TEN-T där även kartorna uppgraderas, vilket Eddy kunde berätta om, där norra Sverige genom inte minst North Sweden arbetar intensivt med att få ytterligare viktiga noder TEN-T-klassificerade. Eddy medverkade även i ett panelsamtal tillsammans med Erik Bergkvist, Europaparlamentariker, och Åsa Ågren Wikström, Vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten om utvecklad infrastruktur i norr.

Eddy Liégeois, enhetschef från EU-kommissionens generaldirektorat för transporter, DG Move, bjöds in för att belysa vikten av satsningar på att knyta ihop hela Europa.

North Sweden medverkade också till att Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling, OECD, deltog genom José Enrique Garcilazo, chef för landsbygds- och regional utveckling inom OECD, samt Stefano Barbieri, ansvarig för den OECD-studie som regionerna i norra Sverige, Finland och Norge deltar i genom nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. Syftet med studien är att bidra till att bygga kapacitet för den gröna och digitala omställningen över hela NSPA och få till bättre stödmekanismer från EU för det, vilket Enrique och Stefano berättade om. De gav också utblickar mot den tidigare studien som de gjorde för NSPA 2015–2016 och sedan dess uppkomna globala trender som påverkar regionernas förutsättningar för sitt tillväxtarbete att ta hänsyn till.  

På plats på Grand fanns även EU-kommissionens generaldirektorat för reformer, DG Reform, som är med och finansierar den nya studien utifrån den ansökan North Sweden tog fram i samspel med OECD och hemmaregionerna. Det är sammantaget viktiga samarbetsparter för North Sweden och hela norra Sveriges samlade utbyte med och i förlängningen påverkan på EU.  

Väl så viktiga sidomöten för norra Sveriges intressen 

Medverkan på invigningen av Granddagarna kombinerades också med många intressanta och viktiga möten av stort värde för såväl EU-kommissionen som OECD i deras arbete. För OECD följdes det av en påföljande heldag med nationella och regionala företrädare kopplat till arbetet med NSPA-studien. Eddy Liégeois fick dels chans att prata med representanter för infrastrukturdepartementet om TEN-T-revideringen i stort, dels ett bra samtal i marginalen av huvudprogrammet med Erik Bergkvist och representanter för Botniska korridoren om vikten av att bygga bort flaskhalsar längs järnvägen i norr, men även om en framtida TEN-T-klassificering av Skellefteå hamn.

/Mikael Janson 

Under Västerbotten på Grand blev även Erik Bergkvist, EU-parlamentariker och Mikael Janson, direktör för North Sweden intervjuade av Region Västerbottens podd Regionpodden om EU:s roll för norra Sveriges utveckling. Lyssna på avsnittet här. 

Läs mer om Västerbotten på Grand här.  

Läs mer om efterföljande OECD-aktivitet här. 

Läs mer om Botniska koridorens senaste position om TEN-T här

31 Jan 2023 OECD Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information