Stort engagemang när North Sweden bjöd in till Norrlandsambassadörsträff i Bryssel

Torsdag den 19 januari bjöd North Sweden in till en träff för norrlandsambassadörer i Bryssel till North Swedens kontor – norra Sveriges hem i Bryssel, för att skapa en yta där personer i Bryssel med olika kopplingar till eller intresse för norra Sverige kunde träffas, lära känna varandra och tillsammans diskutera betydelsen av den uppmärksamhet som nu riktas mot norra Sveriges gröna omställning och hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att från toppen av Europa i EU lyfta fram det bästa ur det svenska ordförandeskapet och därefter.

Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionen råd och den 12–13 januari vändes Europas blickar norrut när hela EU-kommissionen kollegium mötte den svenska regeringen i Kiruna, mitt i det europeiska Arktis, för invigningen av ordförandeskapet. Under det kommande halvåret följer även en lång rad av viktiga EU-möten som är placerade runt om Sverige, varav flera i norra Sverige.  

Den extra uppmärksamhet som nu riktas mot Sverige och inte minst norra Sverige från EU:s håll såg North Swedens medarbetare som en god anledning att bjuda in till en Norrlandsträff på North Swedens kontor. Inbjudan riktades till de svenskar som besöker eller bor och verkar i Bryssel, och kommer från, har kopplingar till eller mest bara tycker att norra Sverige är något av det mest intressanta och spännande som finns. Helt enkelt alla de som på något sätt kan vara goda Norrlandsambassadörer i EU och Bryssel. 

Intresset var stort för evenemanget med många fler som gärna hade kommit och kvällen blev  lyckad med både glada återseenden och nya möten med personer från såväl EU:s institutioner som civilsamhällesorganisationer runt om och även en hel del som befann sig utanför EU-bubblan. Det är en välkänd utmaning att det finns relativt få svenskar i EU-institutionerna i Bryssel, så därför var det kul att se att det ändå finns en samling goda Norrlandsambassadörer i Bryssel. 

North Swedens medarbetare fick chans att berätta hur North Sweden arbetar för att säkerställa att norra Sveriges intressen tillvaratas och beaktas i EU och vilka frågor som är prioriterade just nu. Över lite snittar med nordsvensk touch diskuterades även betydelsen av den uppmärksamhet som nu riktas mot norra Sveriges gröna omställning hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att från toppen av Europa lyfta fram det bästa ur det svenska ordförandeskapet – och förstås även efter det.  

North Sweden vill tacka alla som visade intresse och deltog på eventet och hoppas att vi snart får skäl att ses igen.

/ Maria Boström

Läs mer om North Swedens "Nyfiken på Kiruna-kväll" för att förbereda de EU-korrespondenter som besökte Kiruna här.

Läs mer om det brev som North Sweden skrivit fram, med underskrifter av kommunalrådet Mats Taaveniku, regionrådet Anders Öberg samt North Swedens direktör Mikael Janson och den informationsfolder inför Kiruna-mötet som skickats till alla EU-kommissionärerna och deras team. Läs hela brevet här och hitta informationsfoldern här.

Läs mer om de inplanerade mötena i norra Sverige här. 

15 Feb 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information