pexels-photo.jpg

Alla rapporter

OECD:s rapport om samiska näringar i Sverige

OECD:s studie av den samiska befolkningen handlar om möjligheter att utveckla och expandera samiska näringar som del i den regionala utvecklingen. Ljus riktas mot vilka utmaningar samerna står inför samt hur de på ett bättre sätt borde inkluderas i nationella och regionala utvecklingsstrategier. Författare: OECD. April 2019.
Läs mer

EU:s sociala pelare

En rapport om EU-kommissionens vision om att förena tre grundprinciper inom området sociala frågor i syfte att stärka EU:s sammanhållningspolitik och den inre marknaden.
Författare: Lovisa Jonsson. Januari 2018.
Ladda ner

Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen

En rapport om relationen mellan Europeiska unionen, Kina och den nya Sidenvägen från Xi’an, Kina till Kouvola, Finland och möjligheterna som detta erbjuder Övre Norrland.
Författare: Sofia Baumgartner. Januari 2018.
Ladda ner

Norrbotten och Västerbotten – mitt i EU:s arktiska fokus

En sammanfattning om den arktiska diskussionen.
Författare: Erica Rönnqvist. Januari 2015
Ladda ner

Samtal "North Sweden och Europeiska kommissionen samtalar om utveckling av transportinfrastrukturen i den nordliga dimensionen"

Mona Mansour, Senior Adviser på North Sweden European Office, träffade Alain Baron, sektionschef för internationella transportrelationer vid Europeiska kommissionens DG MOVE för ett samtal om Europeiska kommissionens åtaganden inom och förväntningar på NDPTL-initiativet.
Författare: Mona Mansour. April 2013
Ladda ner

Strong, Specific and Promising

PM om Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samarbetet.
Publicerad av regionala Brysselkontoren för NSPA. Juni 2012
Ladda ner

Europa 2020-initiativet om projektobligationer

En sammanfattning om  projektobligationer inom ramen för fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).
Författare: Gabriel Hedenson. Augusti 2012
Ladda ner

TEN-E - Ett utbyggt och integrerat elnät

Om TEN-E och EU:s arbete med att integrera energimarknaden med fokus på elmarknaden samt kommande planer inom området.
Författare: Johan Leyman. December 2012
Ladda ner

Den Nordliga dimensionen

Vad är egentligen den Nordliga Dimensionen inom EU? Vad har den varit och är på väg att bli?
Författare: Hanna Högberg. Juni 2012
Ladda ner

Tillväxtnäringar i Västerbotten och Norrbotten - utan koppling till råvaror

Vad ser kommunerna i våra två län ser som framtidsbranscher.
Författare: Joel Larsson. Juni 2012
Ladda ner

Sammanställning av EU:s policy och program för turism

Turismens bidrag till sysselsättning och regional utveckling samt till andra viktiga målsättningar inom EU.
Författare: Christoffer Björkman. December 2009
Ladda ner

EU:s finnansiella instrument för små- och stora företag (SME)

Rapporten innehåller en sammanställning över EU:s finansiella instrument i form av riskkapital och lånegarantier för SME.
Författare: Mona Mansour. Juli 2009
Ladda ner