Moderaterna i Region Västerbotten på besök hos North Sweden

Torsdagen den 12 januari fick North Sweden besök av den moderata fullmäktigegruppen i Region Västerbotten. Under besöket gav Mikael Janson, direktör på North Sweden, en genomgång av North Swedens påverkansarbete på Brysselarenan. Gruppen fick också lyssna på Lotta Rönström, Senior Adviser på North Sweden, som berättade om EU:s transportpolitik och dess betydelse för norra Sverige.

Den moderata fullmäktigegruppens var på besök i Bryssel för att träffa olika relevanta aktörer och besöka EU-institutioner. Ett av besöken var på North Swedens kontor där direktör Mikael Janson tog emot.

Samverkan på Brysselarenan 

Under sin genomgång framhöll Mikael Janson de många olika sätt som North Sweden arbetar på i sitt påverkansarbete. Här nämndes till exempel samverkan och koordinering med andra aktörer och nätverk som ett viktigt sätt för att effektivt kunna lyfta norra Sveriges perspektiv på Brysselarenan. 

Ett konkret exempel på vikten av samverkan som framhölls är den OECD-studie som just nu genomförs i regionerna som ingår i nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), det vill säga Nordnorge, norra Sverige och norra och östra Finland. Studien bygger på en tidigare OECD-studie och kommer undersöka hur den regionala utvecklingskapaciteten kan stärkas i de nordliga glesbebodda regionerna och är ett samarbete mellan regional, nationell och EU-nivå över gränserna i NSPA.

Vikten av kartor inom transportpolitiken

Därefter var det dags för Lotta Rönström, Senior Adviser på North Sweden med fokus på transportpolitik, att ge en dragning över sitt arbete inom transportfrågorna. Just nu pågår förhandlingar om revideringen av förordningen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) där North Sweden arbetar med att nå fram med sina synpunkter. 

I arbetet med TEN-T är påverkansarbetet till stor del inriktat på att ändra kartor. För att kunna få medfinansiering från EU för olika transportsatsningar krävs det att sträckor, hamnar och terminaler är inkluderade i TEN-T:s kartor. En annan viktig fråga är att få in Skellefteå hamn i TEN-T. 

Under mötet diskuterades också hur undantagen för statsstöd till flygplatser, som är en fråga som North Sweden arbetat aktivt med, är viktigt för flera flygplatser i Västerbotten inklusive Skellefteå. 

Det fanns även möjlighet för dialog och utbyte under genomgångarna. Den regionala utvecklingen i Västerbotten och bygget av Norrbotniabanan är två exempel på frågor som lyftes med tydliga kopplingar till stöd från EU. 

/Emil Olofsson

Läs mer om OECD-studien här och här.

Läs mer om bakgrunden och den förra OECD-studien här.

Läs mer om TEN-T här. 

18 Jan 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information