Workshop om strukturfond

111129 Fredrik Tiger, DG Regio_mindre2Den 25 november samlades 73 deltagare i Skellefteå för North Swedens workshop om den kommande strukturfondsperioden. Några av de synpunkter som diskuterades under dagen var förbättrade villkor för småföretags medverkan, hur investeringar inom infrastruktur kan möjliggöras även i nästa strukturfondsperiod samt hur projektredovisningen inom strukturfonderna mer kan likna den som tillämpas inom FP7 och VINNOVA.

Presentationer och resultat från workshopen finns tillgängliga att läsa nedan.

För mer information vänligen kontakta Sabine Mayer eller Mikael Janson vid North Sweden.

Resultat

Redovisning, uppsummering av förslag för underlag till framtida positionspapper.

Presentationer
  • Oklara rollfördelningar mellan förvaltande myndighet, strukturfondspartnerskap och regionalt utvecklingsansvariga, så kan det förbättras - synpunkter från strukturfondssekretariatet. Harriet Classon, ledamot strukturfondspartnerskapet Övre Norrland. Presentation kommer.25 Nov 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information