North Swedens styrelse på besök i Bryssel

Den 11-12 oktober besökte styrelsen för North Sweden European Office i Bryssel för två intensiva dagar med både deltagande på seminarier under pågående European Week of Regions and Cities och diskussioner om framtiden för kontoret när nuvarande avtal mellan ägarna för kontoret löper ut den sista december 2023.

Under styrelsens besök på North Sweden-kontoret fick de möjlighet att se de nya lokalerna som verksamheten flyttade in i sommaren 2021. Covid-19 pandemin har inneburit att det är först från slutet av våren i år som de fullt ut tagits i besittning för det löpande arbetet.

Delar av styrelsen samlad på North Swedens terrass under besöket i Bryssel.

Det märks överlag på Brysselarenan att allt nu är igång igen och till och med ännu mer än före pandemin. Det finns mycket att ta i fatt när människor och aktörer kan träffas på riktigt igen. Dock var EU igång fullt ut även under pandemin, inte minst med alla kriser att hantera kopplat till pandemin, att driva på för att ta global ledning inom klimatområdet och mycket annat. Så mycket möten som blev möjliga med den digitala teknikens hjälp har det nog aldrig varit tidigare. Samtidigt märks skillnaden mot att nu åter kunna ses och föra direkt dialog i samma rum för att verkligen kunna bryta olika tankar med varandra och i grunden kunna ta frågor och processer vidare. Det är väldigt mycket det Bryssel handlar om, som en mötesplats för hela Europa rakt in i EU:s lagstiftningsprocesser.

Även om också årets European Week of Regions and Cities (EWRC) I hög grad var digitalt, så var det i hybridform med möjligheter för styrelsen att delta i flera olika fysiska events där North Sweden var arrangör och medaktör. Det var Luleå tekniska universitets (LTU) seminarium om digitalisering i glesbefolkade miljöer som hölls på just North Swedens kontor och North Swedens seminarium tillsammans med övriga kontor i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samt Scotland Highland and Islands på Scotland House i Bryssel, även det med fokus på digitala lösningar i glesbygd. Därtill återupptog Region Västerbotten sin tradition av att i samspel med North Sweden anordna en kulturkväll som denna gång fokuserade på samisk kortfilm på den svenska representationen till EU med Sveriges ambassadör till Belgien. Under första dagen fick styrelsen också en genomgång av North Swedens omfattande verksamhet och en möjlighet att träffa medarbetarna på kontoret.

Den andra dagen ägnades åt styrelsens egna diskussioner med fokus på pågående förberedelser för att ta fram ett nytt avtal mellan de fjorton ägarna för verksamheten, att under 2023 beslutas om och skrivas under för en fortsatt verksamhet från 2024, då det nuvarande avtalet löper ut. Det är ett pågående arbete och vid styrelsemötet som också hölls på kontoret i Bryssel, med uppkoppling för de som inte var på plats, fattades beslut om att ta den processen vidare inför det kommande ordinarie Ägarrådet under 2023 att besluta om det fortsatta samarbetet i ett samlat EU-kontor för norra Sverige med medverkan av regionerna, kommunerna, universiteten samt näringslivets organisationer.

/Mikael Janson

Läs mer om North Swedens verksamhetsstyrning

Läs om de nya lokalerna 

Läs mer om LTU-seminariet 

Läs mer om NSPA-seminariet 

Läs mer om Region Västerbottens kulturkväll

26 Okt 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information