Svenska ordförandeskapet i fokus under Europaforum Norra Sverige utökade rapportörsmöte

Mellan den 10–11 november samlades politiker och tjänstemän från nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) för att diskutera EFNS samverkan och de politiska ställningstagandena som tagits under den gånga mandatperioden och även för att landa i vad som är nätverkets nästa steg framåt. Huvudfokus under årets utökade rapportörsmöte i Stockholm låg på Sveriges annalkande ordförandeskap i EU:s ministerråd våren 2023, med inspel från både EU-kommissionen i Sverige och statsrådsberedningen.

Politikernätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) som samlar Sveriges fyra nordligaste regioner anordnar varje år ett så kallat utökat rapportörsmöte med syfte att bjuda in beslutsfattare och högre tjänstepersoner från EU och nationell nivå till dialog med regionala och lokala politiker från norra Sverige. Efter mängden digitala möten under Covid-19 pandemin var det efterlängtat att få träffas utanför den digitala sfären igen, denna gång i Stockholm och lett av Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i EFNS.  

EFNS befinner sig i särskilt spännande tid just nu med ett kommande svenskt ordförandeskap i EU:s ministerråd med start i januari 2023, vilket kommer innebära ett ytterligare fokus från omvärldens på norra Sverige i den gröna omställningen. Med anledning av detta var Sofia Kamps, statsrådsberedningens samordnare för det svenska ordförandeskapet, och Erik von Pistohlkors, chef för EU-kommissionen i Sverige inbjudna för att berätta om förberedelserna inför och arbetet som väntar under ordförandeskapet.  

Ett intensivt svenskt ordförandeskap väntar 

Sofia Kamps betonade mängden arbete som kommer ligga på svenskt bord under ordförandeskapet, med över 2000 möten att leda, runt 350 sakfrågor på dagordningen vilket skulle behöva få till 160 trilogmöten. Ett ovanligt år som delvis beror på att det bara är ett år kvar till Europaparlamentet väljs på nytt och alla förhandlingar måste bli klara före dess.  

Sofia menade att ordförandeskapet är ett bra tillfälle för Sverige att förstärka sina relationer till andra medlemsstater och att det ger Sverige mer uppmärksamhet och tyngd överlag i EU, även om rollen som ordförandeskapsland inte handlar om att driva sina egen hållning utan om att leda och få förhandlingar i mål.  

När arbetsprogrammet skrevs tillsammans med Tjeckien och Frankrike var Covid-19 pandemin som var det största hotet men mycket har hänt sedan dess.  

–Ordförandeskapsländer handlar om att hantera det oförutsedda. Det rådande säkerhetsläget är något kommer att genomsyra hela ordförandeskapsarbetet, berättade Sofia Kamps, statsrådsberedningens samordnare för det svenska ordförandeskapet. 

Den 14 december kommer statsminister att presentera ordförandeskapsprogrammet i riksdagen.  

Sofia Kamps, statsrådsberedningens samordnare för det svenska ordförandeskapet berättar om Sveriges förberedelser inför ordförandeskapet.

Unikt tillfälle att visa upp Sverige 

Även för EU-kommissionen i Sverige blir det en intensiv vår, med uppgiften att rapportera tillbaka det som sägs på ministermöten till EU-kommissionen. Erik von Pistohlkors la mycket vikt på att ordförandeskapet är bra tillfälle att visa upp Sverige och visa på mängden och bredden spjutpetsföretag som finns runt om i norra Sverige och tagit ledning i den gröna omställningen. 

– Ordförandeskapet är ett unikt tillfälle att visa upp Sverige, något som måste tas vara på. Inte minst under invigningen och EU-kommissionens besök i Kiruna den 12-13 januari som kommer att sätta tonen för ordförandeskapet, sa Erik von Pistohlkors. 

Erik von Pistohlkors, chef för EU-kommissionen i Sverige uppmannar att ta vara på möjligheten att visa upp norra Sverige under ordförandeskapet.

På ordförandeskapstemat gav även North Sweden-kontoret ett svep över planerade möten aktiviteter och möten i norra Sverige och i Bryssel inför och under ordförandeskapet. Håll utkik i vårt nyhetsbrev för mer information. 

Ett samlat grepp om påverkansarbetet på EU- och nationell nivå 

För ett förstärkt påverkansarbete på både nationell och EU-nivå kommer North Sweden Stockholm Office att öka med en representant från varje region, något som även möjliggör utökad samverkan med North Sweden-kontoret. Inom många politikområden som är viktiga för norra Sverige krävs det ett aktivt och samkört påverkansarbete på både EU- och nationell nivå. 

Europa Forum Norra Sverige 

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

/Maria Boström 

Läs mer om EFNS här   

Läs mer om rapportörsmötet i Bryssel 2021 här. 

Läs om trions arbetsprogrammet här 

Läs om mötena i norra Sverige under ordförandeskapet här

Läs om invigningen i Kiruna här 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information