EU och Corona

Under Covid-19-pandemin följer North Sweden EU:s arbete med att stötta medlemsländerna i kampen mot Coronaviruset. Vi bevakar diskussionerna på Brysselarenan löpande med fokus på dels EU:s åtgärder för att mildra konsekvenserna av Coronaviruset, dels vilka effekter Covid-19 har på politikområden viktiga för norra Sverige.

Nyheterna är uppdaterade enligt datum. 

Norra Sverige i EU

"State of Play" - EU:s budgetförhandlingar: Nu smäller det - eller inte! (2020-07-15)

"State of Play" - Återstart Fransk-Tyska EU-motorn i förhandlingarna (2020-05-20)

"State of Play" - EU i fas II av Coronapandemin att växla upp (2020-04-22)

"State of Play" - Norra Sverige mitt i EU:s förhandlingspakt (2020-01-11)

Regionalpolitik

EU-kommissionen godkänner Sveriges återhämtningsplan (2022-03-30)

Sveriges återhämtningsplan inskickad till EU-kommissionen utan dialog med regionerna (2021-06-09) 

Fonden för rättvis omställning - EU:s stöd till norra Sverige (2021-04-28)

Hur påverkas norra Sverige av EU:s återhämtningsplan? (2021-04-27)

Regionernas roll i återhämtningen efter Coronapandemin (2021-03-18)

Tillståndet i EU:s regioner och städer (2020-10-12)

Norra Sverige på halster om miljardinvesteringar inför EU-toppmöte (2020-07-15)

EU-toppmöte om ekonomisk återhämtning utan nytt förslag till EU:s långtidsbudget i sikte (2020-05-06)

Lägesuppdatering om EU:s regionalpolitik till följd av Coronaviruset (2020-04-21)

EU föreslår stödåtgärder till företag till följd av Coronaviruset (2020-03-24)

Medborgarnas EU

EU-kommissionens föreslår förberedande åtgärder inför nästa fas av covid-19-pandemin (2022-05-03)

EU:s jämställdhetsstatus efter Covid-19-pandemin med nya förslag från EU-kommissionen (2022-03-15)

Nya regler kring Covid-19-intyg och uppdatering om pandemiläget i Bryssel (2022-01-19)

Covid-19-pandemin: EU-kommissionen föreslår mer personbaserade regler för resor i EU (2021-10-01)

Europeiska regionkommitténs yttrande om regioners erfarenheter under coronapandemin (2021-06-22)

Provisorisk överenskommelse nådd om ett EU-omfattande Covid-19-reseintyg (2021-06-09)

Samråd: EU-kommissionen förbereder en ny myndighet för hälsokriser (2021-04-09)

EU:s nya utökade hälsoprogram träder i kraft (2021-04-08)

EU-kommissionen föreslår vaccinpass (2021-03-24)

Hur EU arbetar under och efter Coronapandemin för att stärka kvinnors rättigheter och motverka könsrelaterad våld (2021-03-16)

EU- kommissionen lanserar projektet HERA Incubator för att bekämpa Covid-19-mutationer (2021-02-17

EU-kommissionen sjösätter mekanism för transparens vid export & import av Covid-19-vacciner (2021-02-02)

EU:s ledare om Covid-10 som ökar i EU (2020-11-04).

EU-kommissionens arbetsprogram för 2021 (2020-10-19)

EU:s åtgärder mot Corona – vad har hänt sedan i somras? (2020-09-23)

EU-institutionerna öppnar upp igen (2020-07-08)

EU-kommissionen lanserar webbsidan "Re-open EU" för ett säkert återinförande av resande och turism i EU (2020-07-07)

Den 17 juni presenterade EU-kommissionen en ny vaccinstrategi (2020-07-01)

EU-kommissionen lovar finansiera globala vaccininsatser (2020-06-10)

Delta i enkät om hur COVID-19 påverkar din region eller stad (2020-06-09)

Global Citizen – internationell kampanj mot Covid-19 (2020-06-03)

EU:s smittskyddsmyndighet vägledning till vårdinrättningar till följd av Covid-19 (2020-06-02)

Coronapandemins påverkan på Schengenområdet (2020-06-02)

EU-kommissionen presenterar rekommendationer för att stötta turism- och transportsektorn att återta sina verksamheter (2020-05-20)

EU:s medlemsländer överens om gemensam metod för kontaktspårning via mobilappar under Coronapandemin (2020-05-19) 

Utbildning: digitala lösningar på inlärning allt viktigare under Corona (2020-05-04)

Folkhälsan står högt på EU:s agenda efter coronavirusets utbrott (2020-04-22)

Klimat- och transportpolitik

Klimat- och transportpolitik i kölvattnet av Covid-19 (2020-04-22)

Innovationspolitik

10 forskningsinsatser mot Covid-19 (2020-04-14)

Näringspolitik

EU-kommissionen godkänner svensk stödordning på 3,7 miljarder euro till företag för skador orsakade av Covid-19 (2020-06-17)

Europeiska unionens råd har uppdaterat rekommendationer om Sveriges nationella reformprogram 2020 till följd av Covid-19 (2020-06-03)

EU-kommissionens rapport om hur Covid-19 påverkar EU:s handel (2020-05-06)